logo
OGŁOSZENIA
Aktualno┼Ťci

Informacja

Wi─Öcej »
Nieodplatna pomoc prawna

Wi─Öcej »

Wi─Öcej »
Granty PPGR
Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków by┼éych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym
Status: Trwa nabór wniosków


Pandemia COVID-19 pokaza┼éa wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawni┼éa ona deficyt sprz─Ötu komputerowego czy utrudnienia w dost─Öpie do Internetu co wp┼éyn─Ö┼éo na realizacj─Ö obowi─ůzków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ogranicze┼ä.


W zwi─ůzku z pytaniami i w─ůtpliwo┼Ťciami dotycz─ůcymi zapisów dokumentacji konkursowej projektu "Granty PPGR" uprzejmie informujemy, ┼╝e 14.10.2021 doprecyzowaniu uleg┼éy zapisy dokumentacji konkursowej tj:  • Umowy o powierzenie grantu

  • Regulaminu konkursu

  • Schematu grantowego

  • O┼Ťwiadczenia


Zmiany wprowadzaj─ů doprecyzowanie kwestii przekazania sprz─Ötu do u┼╝ytkownika ko┼äcowego oraz monitorowania efektów projektu.


Uprzejmie prosimy o zapoznanie si─Ö ze zaktualizowan─ů dokumentacj─ů.


Jednocze┼Ťnie, w przypadku gdy Gmina pozyska┼éa ju┼╝ o┼Ťwiadczenia od u┼╝ytkowników ko┼äcowych na uprzednich wzorach o┼Ťwiadczenia, informujemy, ┼╝e b─Öd─ů one kwalifikowalne. Zmiany w o┼Ťwiadczeniu maj─ů na celu doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu miejscowo┼Ťci i nie wp┼éywaj─ů na merytoryk─Ö o┼Ťwiadcze┼ä. Nie ma potrzeby dokonywania ich wymiany. Wi─Öcej »
Informacja

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
Wójt Gminy Bytoń
informuje, ┼╝e Gmina zamierza przyst─ůpi─ç do programu dotycz─ůcego finansowania usuwania folii rolniczych i innych odpad├│w pochodz─ůcych z dzia┼éalno┼Ťci rolniczej. Program b─Ödzie finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony ┼Ürodowiska i Gospodarki Wodnej.

Wi─Öcej »
Wójt Gminy Bytoń
zaprasza na piknik rodzinny wraz z promocj─ů szczepie┼ä przeciwko COVID-19 po┼é─ůczony z II spotkaniem mi┼éo┼Ťnik├│w BMW

Wi─Öcej »
Nasz znak: PIW.R.39.2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie przypomina o ryzyku wyst─ůpienia
wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie ca┼éego kraju, w zwi─ůzku z obowi─ůzuj─ůcym
rozporz─ůdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r., nakazuje si─Ö:
- utrzymywanie drobiu w sposób ograniczaj─ůcy jego kontakt z dzikimi ptakami
- utrzymywanie drobiu w sposób wykluczaj─ůcy jego dost─Öp do zbiorników wodnych,
do których dost─Öp maj─ů dzikie ptaki
- przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczaj─ůcy przed kontaktem
z dzikimi ptakami oraz ich odchodami
- karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób
zabezpieczaj─ůcy pasz─Ö i wod─Ö przed dost─Öpem dzikich ptaków oraz ich odchodami
- wy┼éo┼╝enie mat dezynfekuj─ůcych przed wej┼Ťciami i wyj┼Ťciami z budynków inwentarskich,
w których jest utrzymywany drób.
Bior─ůc pod uwag─Ö du┼╝─ů ilo┼Ť─ç ognisk HPAI w Polsce w ostatnim czasie, Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Radziejowie zwraca si─Ö z pro┼Ťb─ů, o podj─Öcie skutecznych dzia┼éa┼ä
o charakterze informacyjnym w┼Ťród hodowców drobiu, konieczno┼Ťci wzmocnienia
bioasekuracji w ich gospodarstwach.

Wi─Öcej »
CEEB - złóż deklarację

CEEB - z┼éó┼╝ deklaracj─Ö


(od 1 lipca 2021 r.)


 


1 lipca 2021 roku rusza powszechny spis ┼║róde┼é ciep┼éa, o którym musi pami─Öta─ç ka┼╝dy w┼éa┼Ťciciel lub zarz─ůdca budynku/lokalu który posiada ┼║ród┼éo ciep┼éa o mocy do 1 MW. Z┼éo┼╝enie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjno┼Ťci Budynków (CEEB) jest obowi─ůzkowe.


 


Wszelkie informacje dost─Öpne s─ů na stronie G┼éównego Inspektora Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow…


Ustaw─ů z dnia 28 pa┼║dziernika 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 2127] utworzono Centraln─ů Ewidencj─Ö Emisyjno┼Ťci Budynków (dalej zwan─ů CEEB) i na┼éo┼╝ono nowe obowi─ůzki na w┼éa┼Ťcicieli lub zarz─ůdzaj─ůcych budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdro┼╝enie i prowadzenie odpowiedzialny jest G┼éówny Inspektor Nadzoru Budowlanego.


Czym jest deklaracja?


To rodzaj ankiety w której podaje si─Ö:  • imi─Ö i nazwisko albo nazw─Ö w┼éa┼Ťciciela lub zarz─ůdcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

  • adres nieruchomo┼Ťci, w obr─Öbie której eksploatowane jest ┼║ród┼éo ciep┼éa lub ┼║ród┼éo spalania paliw;

  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obr─Öbie nieruchomo┼Ťci ┼║róde┼é ciep┼éa lub ┼║róde┼é spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

  • numer telefonu w┼éa┼Ťciciela lub zarz─ůdcy (opcjonalnie);

  • adres e-mail (opcjonalnie).


 


Kogo dotyczy deklaracja?


Ka┼╝dego w┼éa┼Ťciciela lub zarz─ůdc─Ö budynku lub lokalu który posiada ┼║ród┼éo ciep┼éa o mocy do 1 MW.


Kiedy składam deklarację?


Od 1 lipca 2021 r.


Dla nowo powsta┼éych budynków termin ten b─Ödzie wynosi┼é 14 dni.


Dla budynków, które ju┼╝ istniej─ů w┼éa┼Ťciciel lub zarz─ůdca b─Ödzie mia┼é 12 miesi─Öcy.


Uwaga! Obowi─ůzek z┼éo┼╝enia deklaracji jest na┼éo┼╝ony ustawowo i za jego niewype┼énienie w terminie grozi grzywna!


Jak możemy złożyć deklarację?


W formie elektronicznej – preferowany sposób, którego funkcjonalno┼Ť─ç umo┼╝liwi proste i szybkie wype┼énienie dokumentu. Deklaracje b─Ödziemy sk┼éada─ç za po┼Ťrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Sk┼éadanie deklaracji b─Ödzie wdra┼╝ane zgodnie z wymaganiami bezpiecze┼ästwa, korzystaj─ůc w szczególno┼Ťci z Profilu Zaufanego (bezpo┼Ťrednie po┼é─ůczenie do systemu W─Öz┼éa Krajowego). Profil zaufany w ramach w─Öz┼éa krajowego jako sposób uwierzytelniania jest obecnie systemem w pe┼éni dzia┼éaj─ůcym i wykorzystywanym przez instytucje oraz obywateli. Niezale┼╝nie od Profilu Zaufanego W─Öze┼é Krajowy umo┼╝liwia korzystanie z dowodu osobistego z warstw─ů elektroniczn─ů.


W formie papierowej – wype┼éniony dokument mo┼╝na b─Ödzie wys┼éa─ç listem albo z┼éo┼╝y─ç osobi┼Ťcie we w┼éa┼Ťciwym Urz─Ödzie (zgodnie z lokalizacj─ů budynku).


Wszelkie pytania w tej sprawie nale┼╝y kierowa─ç DO PRZEDSTAWICIELI G┼üÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO


e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl


Pliki do pobrania :


https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/


Portal ZONE – Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (gunb.gov.pl)

Wi─Öcej »
┼╗yczenia

Wi─Öcej »
OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa kujawsko-pomorskiego

o przyst─ůpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego województwa Kujawsko-Pomrskiego

Wi─Öcej »
WFOŚiGW

WFO┼ÜiGW w Toruniu od dnia 22.03.2021 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda dla nieruchomo┼Ťci zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
W celu pobrania i wype┼énienia aktualnego formularza wniosku nale┼╝y  zarejestrowa─ç konto na Portalu Beneficjenta i zalogowa─ç si─Ö.
Szczegó┼éowe informacje w sprawie Programu: https://wfosigw.torun.pl/strona-405-pp_moja_woda.html  


tel. 56 62-12-336, 56 62-12-328, e-mail: mojawoda@wfosigw.torun.pl


 


WFO┼ÜiGW w Toruniu przyjmuje wnioski o dofinansowanie w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze dla nieruchomo┼Ťci zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Godziny urz─Ödowania: poniedzia┼éek - pi─ůtek od 7:00 do 15:00.
tel. 56 62 12 370, 56 62 12 371,   e-mail:czyste.powietrze@wfosigw.torun.pl


 

Wi─Öcej »
Życzenia Wielkanocne Wójta Gminy Bytoń

Wi─Öcej »
ZARZ─äDZENIE Nr 0050.184.2021
w sprawie wprowadzenia ogranicze┼ä w wykonywaniu zada┼ä przez Urz─ůd Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
Informacja

Wi─Öcej »
Informacja
Taryfa dotycz─ůca zbiorowego zaopatrzenia w wod─Ö i zbiorowego odprowadzania ┼Ťciek├│w na terenie gminy Byto┼ä na okres 3 lat
Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
Drodzy Mieszkańcy Gminy Bytoń, Druhowie, Szanowni Państwo

Wi─Öcej »
Drodzy Mieszkańcy Gminy Bytoń, Druhowie, Szanowni Państwo

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o przymrozkach

Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 04/2020
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marzycach i w Witowie z dnia 5 maja 2020 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zaj─Ö─ç w Publicznym Przedszkolu w Morzycach w zwi─ůzku z zapobieganiem, przeciwdzia┼éaniem i zwalczaniem COVID-19

Wi─Öcej »
KOMUNIKAT
dotycz─ůcy pomocy suszowej wyp┼éacanej przez ARiMR

Wi─Öcej »
Voucher na zrealizowanie inwestycji w ramach Funduszu Dr├│g Samorz─ůdowych

Wi─Öcej »
┼╗YCZENIA

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
INFORMACJA DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o oblodzeniu/1

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
przymrozki

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o silnym wietrze

Wi─Öcej »
KOMUNIKAT
W ZWI─äZKU Z ZAGRO┼╗ENIEM KORONAWIRUSEM

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o silnym wietrze

Wi─Öcej »
Koronawirus
Informator

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
WIZUALIZACJA
WIZUALIZACJA ADAPTACJI PODDASZA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W STRÓŻEWIE

Wi─Öcej »
OGŁOSZENIE
Ankietyzacja w ramach opracowania Strategii Rozwi─ůzywania Problem├│w Spo┼éecznych w Gminie Byto┼ä na lata 2020-2029

Wi─Öcej »
Otwarty nab├│r partnera
w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.3.2. Rozwój Usług Społecznych
Wi─Öcej »
Informacja KRUS
Waloryzacja ┼Ťwiadcze┼ä wyp┼éacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2020 r.
Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Inrormacja
o mikrograntach dla mieszka┼äc├│w i m┼éodych organizacji pozarz─ůdowych

Wi─Öcej »
KRUS
XVIII Og├│lnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o silnym wietrze

Wi─Öcej »
Zaproszenie

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Spotkanie informacyjne pt.:
Nowe wyzwania zawodowe

Wi─Öcej »
Bezpieczniej na drodze w Potołówku

Wi─Öcej »
┼╗YCZENIA

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
DRUHOWIE OSP
Gminy Bytoń

Wi─Öcej »
INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU


Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Jak segregowa─ç ┼Ťmieci


Wi─Öcej »
┼╗yczenia

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
rozliczy podatek dochodowy od wi─Ökszo┼Ťci wyp┼éaconych emerytur i rent
Wi─Öcej »
Informacja prasowa ZUS
Przedsiębiorco sprawdź czy możesz skorzystać z Małego ZUS-u
Wi─Öcej »
OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM

Wi─Öcej »
Badanie projektu badawczego GOSPOSTRAT
Wi─Öcej »
INFORMACJA
ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2020 r.

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o opadach marzn─ůcych

Wi─Öcej »
WIEMY BO CHCEMY
cykl spotka┼ä szkoleniowo-doradczych dla organizacji pozarz─ůdowych z obszaru wojew├│dztwa kujawsko-pomorskiego

Wi─Öcej »
Powiatowy Urz─ůd Pracy w Radziejowie
na dzień 28.11.2019 r. dysponuje niżej wymienionymi ofertami pracy
Wi─Öcej »
Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim.

Wi─Öcej »
Informacja KRUS
Nowe kwoty przychodu decyduj─ůce o zmniejszeniu lub zawieszeniu ┼Ťwiadcze┼ä emerytalno-rentowych od dnia 1 grudnia 2019 r.

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o oblodzeniu

Wi─Öcej »
REKRUTACJA UZUPE┼üNIAJ─äCA DO KLUBU DZIECI─śCEGO NASZ MALUSZEK W MORZYCACH

Wi─Öcej »
Informacja
ZADRZEWIENIE I ZAKRZEWIENIE TERENU GMINY BYTOŃ

Wi─Öcej »
Program dotycz─ůcy finansowania usuwania folii rolniczyh

Wi─Öcej »
Informacja prasowa
Budowa strefowej przepompowni wody w m. G┼éuszyn oraz wyposa┼╝enie oczyszczalni ┼Ťciek├│w w Morzycach w instalacj─Ö do osad├│w ┼Ťciekowych

Wi─Öcej »
Budowa strefowej przepompowni wody w m. Głuszyn

Wi─Öcej »
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Bytoń z dnia 18 października 2019 r.

Wi─Öcej »
REKRUTACJA DO KLUBU DZIECI─śCEGO NASZ MALUSZEK W MORZYCACH

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o silnym wietrze

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
INFORMACJA
Zmiana rachunku bankowego

Wi─Öcej »
INFORMACJA
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2019

Wi─Öcej »
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego we Włocławku I

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o upałach

Wi─Öcej »
Przedszkole na start!
zasady r├│wno┼Ťci szans w naszym ┼╝yciu ju┼╝ od przedszkola

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o burzach z gradem

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
Upał

Wi─Öcej »
Wyposa┼╝enie i przebudowa Wiejskiego Centrum Kultury
pe┼éni─ůcego funkcj─Ö ┼Ťwietlicy wiejskiej w miejscowo┼Ťci Byto┼ä

Wi─Öcej »
Wójt Gminy Bytoń
Zaprasza mieszkańców

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o silnym deszczu z burzami

Wi─Öcej »
ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU

Wi─Öcej »
Gminny pejza┼╝ kulturalny

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
BIEGAJ Z NAMI

Wi─Öcej »
OBWIESZCZENIE
Komisji Okr─Ögowej Nr 76. w Bytoniu

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Ogłoszenie - Kurenda

Fundacja Dar Oze z przyjemno┼Ťci─ů informuje o mo┼╝liwo┼Ťci uzyskania do 80.000 z┼é na instalacje fotowoltaiczne w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z ca┼éej Polski. Dofinansowanie nie mo┼╝e wynosi─ç wi─Öcej jak 40% warto┼Ťci inwestycji.

Wi─Öcej »
GraduatON

Wi─Öcej »
Rekrutacja do OHP

Wi─Öcej »
Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS.

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
OBWIESZCZENIE
Komisji Okr─Ögowej Nr 76. w Bytoniu

Wi─Öcej »
Bezpłatna mamografia

Wi─Öcej »
UWAGA ROLNICY!

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o burzach z gradem/1

Wi─Öcej »
Ogłoszenie

Wi─Öcej »
Dy┼╝ury aptek
Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o burzach z gradem/2

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o burzach z gradem/1

Wi─Öcej »
JAK FENIKS Z POPIOŁU
warsztaty z filcowania i asertywno┼Ťci w profilaktyce wypalenia nie tylko zawodowego

Wi─Öcej »
JAK TO JEST ZROBIONE?
mi─Ödzypokoleniowe warsztaty r─Ökodzielnicze

Wi─Öcej »
List przezesa KRUS

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
Burze

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o burzach z gradem

Wi─Öcej »
Kondolencje
oraz wyrazy głębokiego współczucia

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o upałach

Wi─Öcej »
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje
Nowe kwoty przychodu decyduj─ůce o zmniejszeniu lub zawieszeniu ┼Ťwiadcze┼ä emerytalno-rentowych od dnia 1 czerwca 2019 r.

Wi─Öcej »
Informacja dla rolnik├│w i domownik├│w
kt├│rzy podlegaj─ůc ubezpieczeniu w KRUS dodatkowo prowadz─ů pozarolnicz─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů

Wi─Öcej »
MINISTER Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
El┼╝bieta Rafalska

Wi─Öcej »
List Prezydenta RP

Wi─Öcej »
KONWENT WÓJTÓW GMIN WIEJSKICH

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o burzach z gradem

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o burzach z gradem/1

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o intensywnych opadach deszczu z burzami

Wi─Öcej »
KUJAWSKO-POMORSKA IZBA ROLNICZA
wybory do rad powiatowych izb rolniczych na dzień 28 lipca 2019 roku.

Wi─Öcej »
NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK
mi─Ödzypokoleniowa integracja

Wi─Öcej »
POSTANOWIENIE NR 83/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I
w sprawie zwo┼éania pierwszych posiedze┼ä obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Par┼éamentu Europejskiego zarz─ůdzonych na dzie┼ä 26 maja 2019 r.

Wi─Öcej »
Wójt Gminy Bytoń
informuje

Wójt Gminy Byto┼ä informuje, i┼╝ zgodnie z art. 2 ust.2. pkt 2 ustawy z 22.02.2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap─Ödowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 428) wyp┼éata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji wydanych w I terminie nast─ůpi w terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2019 r.

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie
o silnym wietrze

Wi─Öcej »
┼╗YCZENIE WIELKANOCNE

Wi─Öcej »
ZAPRASZAMYMIESZKAŃCÓW NA SPOTKANIE INFORMACYJNE
#NowaPi─ůtka

Wi─Öcej »
Nie wypalaj traw!

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o przymrozkach

Wi─Öcej »
Szkolenie: DOBRY PROJEKT SZANSĄ NA NOWE DZIAŁANIA
podnoszenie kompetencji i umiej─Ötno┼Ťci organizacji pozarz─ůdowych w zakresie pozyskiwania funduszy zewn─Ötrznych

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o przymrozkach

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
SZANOWNI RODZICE DRODZY UCZNIOWIE NASZYCH SZKÓŁ

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
silny wiatr

Wi─Öcej »
Młodzieżowa Przystań

Wi─Öcej »
INFORMACJA KRUS
Kasa informuje, ┼╝e Uchwa┼é─ů Nr 2 Rady Ubezpieczenia Spo┼éecznego Rolnik├│w z dnia 6 marca 2019 r. zosta┼éa og┼éoszona wysoko┼Ť─ç miesi─Öcznej sk┼éadki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzy┼äskie w II kwartale 2019 r.
Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
silny wiatr

Wi─Öcej »
Wyposa┼╝enie oczyszczalni ┼Ťciek├│w w Morzycach w instalacj─Ö do osad├│w ┼Ťciekowych

Wi─Öcej »
DECYZJA
o ┼Ťrodowiskowych uwarunkowaniach

ustalam ┼Ťrodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsi─Öwzi─Öcia polegaj─ůcego na budowie instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w procesie krakingu, na dzia┼éce nr 113/1 w Wandynowie, gm. Byto┼ä

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
┼╗yczenia

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o silnym wietrze

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
INFORMACJA KRUS
Nowe kwoty przychodu decyduj─ůce o zmniejszeniu lub zawieszeniu ┼Ťwiadcze┼ä emerytalno-rentowych od dnia 01 marca 2019 r.

Wi─Öcej »
ZAPROSZENIE

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o oblodzeniu

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Informacja
dotycz─ůca zasad potr─ůcania zaliczek na podatek oraz obowi─ůzk├│w ci─ů┼╝─ůcych na rolnikach w zwi─ůzku z zawarta umow─ů o pomocy przy zbiorach.
Wi─Öcej »
Powiatowe spotkania z rolnikami - Powiat Radziejowski

Wi─Öcej »
Zmiany w PIT od 1 stycznia 2019
dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Informacja

Wi─Öcej »
Kondolencje

Wi─Öcej »
OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM

Wi─Öcej »
Naszej drogiej Kole┼╝ance
Pani Jolancie Balcerak

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o marzn─ůcych opadach

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
┼╗yczenia

Wi─Öcej »
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
ZADRZEWIENIE I ZAKRZEWIENIE TERENU GMINY BYTOŃ

Wi─Öcej »
KOŁO ŁOWIECKIE NR 67 GRZYWACZ
Wniosek o szacowanie szk├│d
Wi─Öcej »
INFORMACJA
GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

Wi─Öcej »
Gmina Byto┼ä w trosce o ┼Ťrodowisko!Wi─Öcej »
Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór zrealizowana przy współpracy z Województwem Kujawsko-Pomorskim

Wi─Öcej »
ARiMR
Dzień Konsultacji

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
ZUS pracuje dłużej
Ju┼╝ w najbli┼╝sz─ů sobot─Ö e-zwolnienia staj─ů si─Ö jedyn─ů mo┼╝liw─ů form─ů zwolnie┼ä lekarskich. ZUS robi kolejny krok by u┼éatwi─ç lekarzom przej┼Ťcie od formy papierowej do e-ZLA. D┼éu┼╝ej otwarte b─Öd─ů sale obs┼éugi klienta i Centrum Obs┼éugi Telefonicznej.
Wi─Öcej »
KRUS
KRUS partnerem kampanii UOKiK Seniorze, nie daj si─Ö oszuka─ç!
Wi─Öcej »
KRUS
Od 1 grudnia 2018 r. rolnicy nie b─Öd─ů musieli dostarcza─ç za┼Ťwiadcze┼ä lekarskich do KRUS
Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Mikołaj Bogdanowicz

Wi─Öcej »
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki

Wi─Öcej »
ZUS
Informacja prasowa

Wi─Öcej »
Zaproszenie na szkolenie

Wi─Öcej »
─ćWICZENIA RENEGADE

Wi─Öcej »
Prezent od Prezydenta RP
Andrzeja Dudy

Wi─Öcej »
UWAGA ROLNIKU!
ZAPOZNAJ SI─ś Z PONI┼╗SZ─ä TRE┼ÜCI─ä

Wi─Öcej »
WÓJT GMINY BYTOŃ
NARODOWE ┼ÜWI─śTO NIEPODLEG┼üO┼ÜCI W BYTONIU

Wi─Öcej »
Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarskiego i zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Głuszyńskim


Wi─Öcej »
Dystrybucja ┼╗ywno┼Ťci
Program Operacyjny Pomoc ┼╗ywno┼Ťciowa 2014-2020

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne nr 42
Silny wiatr

Wi─Öcej »
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
Mikołaj Bogdanowicz

Wi─Öcej »
ZUS Informacja prasowa
Studencie uwa┼╝aj by nie straci─ç renty rodzinnej
Wi─Öcej »
ZAPROSZENIE

Wi─Öcej »
OGŁOSZENIE

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
KONWENT WÓJTÓW GMIN WIEJSKICH
Podzi─Ökowania Przewodnicz─ůcego Konwentu dla W├│jta Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Kontynuacja grupowego ubezpieczenia nast─Öpstw nieszcz─Ö┼Ťliwych wypadk├│w i chor├│b dzieci rolnik├│w
Wi─Öcej »
OGŁOSZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne nr 39
Burze z gradem

Wi─Öcej »
Informacja Prasowa

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
Działanie 3.1.
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodz─ůcej ze ┼║r├│de┼é odnawialnych

Wi─Öcej »
Informacja

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
WÓJT GMINY BYTOŃ
Zaprasza Mieszkańców

Wi─Öcej »
CZYSTE POWIETRZE

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne nr. 36
Burze z gradem

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne nr. 34
Burze z gradem

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o upałach

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o upałach

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
Burze z gradem

Wi─Öcej »
Informacja prasowa
Zapytaj eksperta ZUS o swoj─ů emerytur─Ö
Wi─Öcej »
WKU
III turnus służby przygotowawczej

Wi─Öcej »
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w ┼Ťlad za Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi publikuje za┼éo┼╝enia rz─ůdowego Planu dla Wsi
Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o intensywnych opadach deszczu z burzami

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
intensywne opady deszczu z burzami

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
Intensywne opady deszczu z burzami

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne nr 27
Burze z gradem

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
KRUS INFORMACJA
Zmiany od 1 lipca br. w kwotach wolnych od potr─ůce┼ä i egzekucji
Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
Świadczenie
Dobry Start

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Rekrutacja na rok szkolny 2018-2019

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne nr 2
Burze z gradem

Wi─Öcej »
Godziny pracy aptek og├│lnodost─Öpnych na terenie Powiatu Radziejowskiego

Wi─Öcej »
Ogłoszenie

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne nr 1
Burze z gradem

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
Wójt Gminy Bytoń informuje

Wi─Öcej »
KOMUNIKAT

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
Otwarty nab├│r
partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Wi─Öcej »
Informacja
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
ZADRZEWIENIE I ZAKRZEWIENIE TERENU GMINY BYTOŃ

Wi─Öcej »
Informacja

Wi─Öcej »
Transport i unieszkodliwienie wyrob├│w zawieraj─ůcych azbest z obiekt├│w budowlanych zniszczonych lub u

Wi─Öcej »
Informacja

Wi─Öcej »
Transport i unieszkodliwienie wyrob├│w zawieraj─ůcych azbest w terenu Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
Informacja

Wi─Öcej »
Informacja
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
┼╗yczenia
z okazji Dnia Matki

Wi─Öcej »
Komunikat w sprawie RODO
Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Bytoniu
Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o burzach z gradem

Wi─Öcej »
Dzie┼ä Samorz─ůdu Terytorialnego

Wi─Öcej »
ZAPROSZENIE
na Dzień Dziecka

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne nr 18
Zjawisko: burze z gradem

Wi─Öcej »
Otwarty nab├│r
partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych
Wi─Öcej »
Zapraszamy
na szkolenia realizowane przez TRGP w ramach projektu Kujawsko-Pomorska Akademia Lider├│w

Wi─Öcej »
Zaproszenie na spotkanie

Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 7190057