powrót na stronę graficzną
Biuletyn Informacji Publicznej
skocz do góry skocz do góry
OGŁOSZENIA
Aktualności

WFOŚiGW

WFOŚiGW w Toruniu od dnia 22.03.2021 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy  zarejestrować konto na Portalu Beneficjenta i zalogować się.
Szczegółowe informacje w sprawie Programu: https://wfosigw.torun.pl/strona-405-pp_moja_woda.html  


tel. 56 62-12-336, 56 62-12-328, e-mail: mojawoda@wfosigw.torun.pl


 


WFOŚiGW w Toruniu przyjmuje wnioski o dofinansowanie w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00.
tel. 56 62 12 370, 56 62 12 371,   e-mail:czyste.powietrze@wfosigw.torun.pl


 

Więcej »
Życzenia Wielkanocne Wójta Gminy Bytoń

Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 0050.184.2021
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy Bytoń

Więcej »
Informacja

Więcej »
Informacja
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bytoń na okres 3 lat
Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Drodzy Mieszkańcy Gminy Bytoń, Druhowie, Szanowni Państwo

Więcej »
Drodzy Mieszkańcy Gminy Bytoń, Druhowie, Szanowni Państwo

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o przymrozkach

Więcej »
Zarządzenie Nr 04/2020
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marzycach i w Witowie z dnia 5 maja 2020 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu w Morzycach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Więcej »
KOMUNIKAT
dotyczący pomocy suszowej wypłacanej przez ARiMR

Więcej »
Voucher na zrealizowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Więcej »
ŻYCZENIA

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
INFORMACJA DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o oblodzeniu/1

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
przymrozki

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o silnym wietrze

Więcej »
KOMUNIKAT
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o silnym wietrze

Więcej »
Koronawirus
Informator

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
WIZUALIZACJA
WIZUALIZACJA ADAPTACJI PODDASZA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W STRÓŻEWIE

Więcej »
OGŁOSZENIE
Ankietyzacja w ramach opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bytoń na lata 2020-2029

Więcej »
Otwarty nabór partnera
w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.3.2. Rozwój Usług Społecznych
Więcej »
Informacja KRUS
Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2020 r.
Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Inrormacja
o mikrograntach dla mieszkańców i młodych organizacji pozarządowych

Więcej »
KRUS
XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o silnym wietrze

Więcej »
Zaproszenie

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Spotkanie informacyjne pt.:
Nowe wyzwania zawodowe

Więcej »
Bezpieczniej na drodze w Potołówku

Więcej »
ŻYCZENIA

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
DRUHOWIE OSP
Gminy Bytoń

Więcej »
INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU


Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Jak segregować śmieci


Więcej »
Życzenia

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent
Więcej »
Informacja prasowa ZUS
Przedsiębiorco sprawdź czy możesz skorzystać z Małego ZUS-u
Więcej »
OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM

Więcej »
Badanie projektu badawczego GOSPOSTRAT
Więcej »
INFORMACJA
ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2020 r.

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o opadach marznących

Więcej »
WIEMY BO CHCEMY
cykl spotkań szkoleniowo-doradczych dla organizacji pozarządowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego

Więcej »
Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie
na dzień 28.11.2019 r. dysponuje niżej wymienionymi ofertami pracy
Więcej »
Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim.

Więcej »
Informacja KRUS
Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 grudnia 2019 r.

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o oblodzeniu

Więcej »
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLUBU DZIECIĘCEGO NASZ MALUSZEK W MORZYCACH

Więcej »
Informacja
ZADRZEWIENIE I ZAKRZEWIENIE TERENU GMINY BYTOŃ

Więcej »
Program dotyczący finansowania usuwania folii rolniczyh

Więcej »
Informacja prasowa
Budowa strefowej przepompowni wody w m. Głuszyn oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w Morzycach w instalację do osadów ściekowych

Więcej »
Budowa strefowej przepompowni wody w m. Głuszyn

Więcej »
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Bytoń z dnia 18 października 2019 r.

Więcej »
REKRUTACJA DO KLUBU DZIECIĘCEGO NASZ MALUSZEK W MORZYCACH

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o silnym wietrze

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
INFORMACJA
Zmiana rachunku bankowego

Więcej »
INFORMACJA
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2019

Więcej »
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego we Włocławku I

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o upałach

Więcej »
Przedszkole na start!
zasady równości szans w naszym życiu już od przedszkola

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o burzach z gradem

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
Upał

Więcej »
Wyposażenie i przebudowa Wiejskiego Centrum Kultury
pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Bytoń

Więcej »
Wójt Gminy Bytoń
Zaprasza mieszkańców

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o silnym deszczu z burzami

Więcej »
ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU

Więcej »
Gminny pejzaż kulturalny

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
BIEGAJ Z NAMI

Więcej »
OBWIESZCZENIE
Komisji Okręgowej Nr 76. w Bytoniu

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Ogłoszenie - Kurenda

Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje o możliwości uzyskania do 80.000 zł na instalacje fotowoltaiczne w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski. Dofinansowanie nie może wynosić więcej jak 40% wartości inwestycji.

Więcej »
GraduatON

Więcej »
Rekrutacja do OHP

Więcej »
Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS.

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
OBWIESZCZENIE
Komisji Okręgowej Nr 76. w Bytoniu

Więcej »
Bezpłatna mamografia

Więcej »
UWAGA ROLNICY!

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o burzach z gradem/1

Więcej »
Ogłoszenie

Więcej »
Dyżury aptek
Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o burzach z gradem/2

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o burzach z gradem/1

Więcej »
JAK FENIKS Z POPIOŁU
warsztaty z filcowania i asertywności w profilaktyce wypalenia nie tylko zawodowego

Więcej »
JAK TO JEST ZROBIONE?
międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze

Więcej »
List przezesa KRUS

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
Burze

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o burzach z gradem

Więcej »
Kondolencje
oraz wyrazy głębokiego współczucia

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o upałach

Więcej »
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje
Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 czerwca 2019 r.

Więcej »
Informacja dla rolników i domowników
którzy podlegając ubezpieczeniu w KRUS dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą

Więcej »
MINISTER Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Elżbieta Rafalska

Więcej »
List Prezydenta RP

Więcej »
KONWENT WÓJTÓW GMIN WIEJSKICH

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o burzach z gradem

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o burzach z gradem/1

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o intensywnych opadach deszczu z burzami

Więcej »
KUJAWSKO-POMORSKA IZBA ROLNICZA
wybory do rad powiatowych izb rolniczych na dzień 28 lipca 2019 roku.

Więcej »
NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK
międzypokoleniowa integracja

Więcej »
POSTANOWIENIE NR 83/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parłamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Więcej »
Wójt Gminy Bytoń
informuje

Wójt Gminy Bytoń informuje, iż zgodnie z art. 2 ust.2. pkt 2 ustawy z 22.02.2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 428) wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji wydanych w I terminie nastąpi w terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2019 r.

Więcej »
Ostrzeżenie
o silnym wietrze

Więcej »
ŻYCZENIE WIELKANOCNE

Więcej »
ZAPRASZAMYMIESZKAŃCÓW NA SPOTKANIE INFORMACYJNE
#NowaPiątka

Więcej »
Nie wypalaj traw!

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o przymrozkach

Więcej »
Szkolenie: DOBRY PROJEKT SZANSĄ NA NOWE DZIAŁANIA
podnoszenie kompetencji i umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o przymrozkach

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
SZANOWNI RODZICE DRODZY UCZNIOWIE NASZYCH SZKÓŁ

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
silny wiatr

Więcej »
Młodzieżowa Przystań

Więcej »
INFORMACJA KRUS
Kasa informuje, że Uchwałą Nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 marca 2019 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2019 r.
Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
silny wiatr

Więcej »
Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Morzycach w instalację do osadów ściekowych

Więcej »
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

ustalam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w procesie krakingu, na działce nr 113/1 w Wandynowie, gm. Bytoń

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Życzenia

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o silnym wietrze

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
INFORMACJA KRUS
Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 01 marca 2019 r.

Więcej »
ZAPROSZENIE

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o oblodzeniu

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Informacja
dotycząca zasad potrącania zaliczek na podatek oraz obowiązków ciążących na rolnikach w związku z zawarta umową o pomocy przy zbiorach.
Więcej »
Powiatowe spotkania z rolnikami - Powiat Radziejowski

Więcej »
Zmiany w PIT od 1 stycznia 2019
dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Informacja

Więcej »
Kondolencje

Więcej »
OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM

Więcej »
Naszej drogiej Koleżance
Pani Jolancie Balcerak

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o marznących opadach

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Życzenia

Więcej »
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
ZADRZEWIENIE I ZAKRZEWIENIE TERENU GMINY BYTOŃ

Więcej »
KOŁO ŁOWIECKIE NR 67 GRZYWACZ
Wniosek o szacowanie szkód
Więcej »
INFORMACJA
GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

Więcej »
Gmina Bytoń w trosce o środowisko!Więcej »
Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór zrealizowana przy współpracy z Województwem Kujawsko-Pomorskim

Więcej »
ARiMR
Dzień Konsultacji

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
ZUS pracuje dłużej
Już w najbliższą sobotę e-zwolnienia stają się jedyną możliwą formą zwolnień lekarskich. ZUS robi kolejny krok by ułatwić lekarzom przejście od formy papierowej do e-ZLA. Dłużej otwarte będą sale obsługi klienta i Centrum Obsługi Telefonicznej.
Więcej »
KRUS
KRUS partnerem kampanii UOKiK Seniorze, nie daj się oszukać!
Więcej »
KRUS
Od 1 grudnia 2018 r. rolnicy nie będą musieli dostarczać zaświadczeń lekarskich do KRUS
Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Mikołaj Bogdanowicz

Więcej »
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki

Więcej »
ZUS
Informacja prasowa

Więcej »
Zaproszenie na szkolenie

Więcej »
ĆWICZENIA RENEGADE

Więcej »
Prezent od Prezydenta RP
Andrzeja Dudy

Więcej »
UWAGA ROLNIKU!
ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZĄ TREŚCIĄ

Więcej »
WÓJT GMINY BYTOŃ
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W BYTONIU

Więcej »
Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarskiego i zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Głuszyńskim


Więcej »
Dystrybucja Żywności
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 42
Silny wiatr

Więcej »
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
Mikołaj Bogdanowicz

Więcej »
ZUS Informacja prasowa
Studencie uważaj by nie stracić renty rodzinnej
Więcej »
ZAPROSZENIE

Więcej »
OGŁOSZENIE

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
KONWENT WÓJTÓW GMIN WIEJSKICH
Podziękowania Przewodniczącego Konwentu dla Wójta Gminy Bytoń

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Kontynuacja grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników
Więcej »
OGŁOSZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 39
Burze z gradem

Więcej »
Informacja Prasowa

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Działanie 3.1.
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Więcej »
Informacja

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
WÓJT GMINY BYTOŃ
Zaprasza Mieszkańców

Więcej »
CZYSTE POWIETRZE

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne nr. 36
Burze z gradem

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne nr. 34
Burze z gradem

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o upałach

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o upałach

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
Burze z gradem

Więcej »
Informacja prasowa
Zapytaj eksperta ZUS o swoją emeryturę
Więcej »
WKU
III turnus służby przygotowawczej

Więcej »
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w ślad za Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi publikuje założenia rządowego Planu dla Wsi
Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o intensywnych opadach deszczu z burzami

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
intensywne opady deszczu z burzami

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
Intensywne opady deszczu z burzami

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 27
Burze z gradem

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
KRUS INFORMACJA
Zmiany od 1 lipca br. w kwotach wolnych od potrąceń i egzekucji
Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Świadczenie
Dobry Start

Więcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Rekrutacja na rok szkolny 2018-2019

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 2
Burze z gradem

Więcej »
Godziny pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radziejowskiego

Więcej »
Ogłoszenie

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 1
Burze z gradem

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Wójt Gminy Bytoń informuje

Więcej »
KOMUNIKAT

Więcej »
INFORMACJA

Więcej »
Otwarty nabór
partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Więcej »
Informacja
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
ZADRZEWIENIE I ZAKRZEWIENIE TERENU GMINY BYTOŃ

Więcej »
Informacja

Więcej »
Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub u

Więcej »
Informacja

Więcej »
Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w terenu Gminy Bytoń

Więcej »
Informacja

Więcej »
Informacja
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Więcej »
Życzenia
z okazji Dnia Matki

Więcej »
Komunikat w sprawie RODO
Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Bytoniu
Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne
o burzach z gradem

Więcej »
Dzień Samorządu Terytorialnego

Więcej »
ZAPROSZENIE
na Dzień Dziecka

Więcej »
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 18
Zjawisko: burze z gradem

Więcej »
Otwarty nabór
partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych
Więcej »
Zapraszamy
na szkolenia realizowane przez TRGP w ramach projektu Kujawsko-Pomorska Akademia Liderów

Więcej »
Zaproszenie na spotkanie

Więcej »