logo
OGŁOSZENIA
Aktualno┼Ťci

Kondolencje

Wi─Öcej »
KOMUNIKAT

Wi─Öcej »
Wielkanoc 2024

Wi─Öcej »
Kondolencje

Wi─Öcej »
KOLEJNA PRZEBUDOWANA DROGA

KOLEJNA PRZEBUDOWANA DROGA


 


W 2023 roku Gmina Byto┼ä przy wspó┼éudziale ┼Ťrodków bud┼╝etu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zrealizowa┼éa zadanie pn.: „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, sk┼éadaj─ůcej si─Ö z warstwy wi─ů┼╝─ůcej i ┼Ťcieralnej o minimalnej ┼é─ůcznej grubo┼Ťci warstw 6 cm, wykonanej od podstaw, do d┼éugo┼Ťci 0,350 km, w obr─Öbie geodezyjnym: D─ůbrówka cz. dz. nr 144”.


W ramach zadania inwestycyjnego:  „Przebudowa drogi gminnej nr 180568C D─ůbrówka od km 0+999 do km 1+349” zosta┼éa przebudowany odcinek drogi o d┼éugo┼Ťci 0,350 km. Zakres prac obejmowa┼é w szczególno┼Ťci wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z warstwy wi─ů┼╝─ůcej i ┼Ťcieralnej oraz oznakowania. Ogólna warto┼Ť─ç zadania wynios┼éa 227 669,47 z┼é z czego dofinansowanie w ramach FOGR stanowi kwot─Ö 113 834,74z┼é. Przy zmodernizowanym odcinku drogi gminnej zosta┼éa zamontowana tablica pami─ůtkowa.


 


Wi─Öcej »
Kwalifikacja wojskowa 2024

Kwalifikacja wojskowa 2024

Wi─Öcej »
Ankieta
dotycz─ůca zagospodarowania bioodpad├│w w przydomowych kompostownikach

Ankieta
dotycz─ůca zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach


 


 1.jpg (130 KB)


 


 


Szanowni Państwo,


Zwracamy si─Ö do Mieszka┼äców Gminy Byto┼ä kompostuj─ůcych bioodpady w przydomowych kompostownikach o wype┼énienie za┼é─ůczonej poni┼╝ej ankiety.


Celem ankiety jest oszacowanie ilo┼Ťci bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu w kompostowniku przydomowym) na terenie Gminy Byto┼ä w 2023 roku. W zwi─ůzku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu, zgodnie
z Rozporz─ůdzeniem Ministra Klimatu i ┼Ürodowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. dane zawarte
w ankiecie b─Öd─ů wliczone do poziomów, które musi osi─ůgn─ů─ç gmina.


Wype┼énienie ankiety jest obowi─ůzkowe i sk┼éadaj─ů j─ů w┼éa┼Ťciciele nieruchomo┼Ťci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostuj─ůcy bioodpady stanowi─ůce odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, korzystaj─ůcy ze zwolnienia z op┼éaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 


Wype┼énion─ů ankiet─Ö nale┼╝y odes┼éa─ç poczt─ů tradycyjn─ů lub dostarczy─ç osobi┼Ťcie do Urz─Ödu Gminy Byto┼ä, Byto┼ä 72, 88-231 Byto┼ä, pokój nr 8 lub za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej: inwestycje@ugbyton.pldo dnia 29 lutego 2024 roku


 


Dodatkowe informacje mo┼╝na uzyska─ç telefonicznie pod numerem 54 285-13-17 wew. 28


Druk ankiety mo┼╝na pobra─ç poni┼╝ej lub w budynku Urz─Ödu Gminy w Bytoniu,  pokój nr 8


Ankieta dotycz─ůca zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Byto┼ä


 

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
┼╗yczenia

Wi─Öcej »
Lista kandydat├│w
na przedstawiciela rolników do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno sp. z o.o.
Wi─Öcej »
INFORMACJA

 


Obowi─ůzek posiadania umowy na wywóz nieczysto┼Ťci ciek┼éych
Przypominamy o obowi─ůzku posiadania umowy na wywóz nieczysto┼Ťci ciek┼éych oraz dowodów uiszczania op┼éat za te us┼éugi !!!


W┼éa┼Ťciciele nieruchomo┼Ťci, których budynki mieszkalne nie zosta┼éy pod┼é─ůczone do kanalizacji sanitarnej maj─ů obowi─ůzek gromadzenia nieczysto┼Ťci ciek┼éych w szczelnych zbiornikach bezodp┼éywowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ┼Ťcieków. 


W my┼Ťl art. 6 ust. 1 ustawy z 13 wrze┼Ťnia 1996 r. o utrzymaniu czysto┼Ťci i porz─ůdku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.)  ka┼╝dy w┼éa┼Ťciciel ma obowi─ůzek podpisa─ç umow─Ö z firm─ů posiadaj─ůc─ů zezwolenie na opró┼╝nianie zbiorników bezodp┼éywowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ┼Ťcieków i transport nieczysto┼Ťci ciek┼éych z terenu Gminy Byto┼ä.


Informujemy równie┼╝, ┼╝e zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9u ww. ustawy, wójt kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania op┼éat za us┼éugi, o których mowa wy┼╝ej oraz sprawuje kontrol─Ö nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy.


Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czysto┼Ťci i porz─ůdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) za brak umowy i/lub brak potwierdze┼ä wywozu nieczysto┼Ťci ciek┼éych w┼éa┼Ťcicielowi grozi kara grzywny.


W zwi─ůzku z powy┼╝szym Urz─ůd Gminy Byto┼ä  w najbli┼╝szym czasie rozpocznie kontrol─Ö posiadania podpisanych umów na wywóz nieczysto┼Ťci ciek┼éych wraz z dowodami op┼éat za wykonan─ů us┼éug─Ö.


Kontrola polega┼éa b─Ödzie na wezwaniu w┼éa┼Ťciciela nieruchomo┼Ťci do Urz─Ödu celem przed┼éo┼╝enia zawartej umowy z przedsi─Öbiorc─ů oraz okazaniu dowodów potwierdzaj─ůcych uiszczanie op┼éat za t─Ö us┼éug─Ö (rachunki, faktury vat).


Nale┼╝y pami─Öta─ç, ┼╝e posiadane rachunki musz─ů potwierdza─ç regularno┼Ť─ç wywozu szamba.

Wi─Öcej »
OGŁOSZENIE
INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W RADZIEJOWIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie informuje o szkoleniu dla hodowców zwierz─ůt w zakresie uboju zwierz─ůt na u┼╝ytek w┼éasny oraz post─Öpowania ze zwierz─Ötami przy uboju z konieczno┼Ťci. Szkolenie odb─Ödzie si─Ö w dniu 14 grudnia 2023r. w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radziejowie ul. Brzeska 53, 88-200 Radziejów o godzinie 900. Osoby ch─Ötne proszone s─ů o wcze┼Ťniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 54-2853510. Przed szkoleniem prosimy o dokonanie op┼éaty w Kasie Urz─Ödu Miasta Radziejów na I pi─Ötrze w wysoko┼Ťci 17 z┼é za za┼Ťwiadczenie.

Wi─Öcej »
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU I
z dnia 15 listopada 2023 r.

o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupe┼éniaj─ůcych do Rady Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 8 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) podaj─Ö do wiadomo┼Ťci publicznej liczb─Ö radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kadencji 2024-2029 ustalon─ů, po porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Bydgoszczy I, Zarz─ůdzeniem Nr 326/2023 z dnia 8 listopada 2023 r.

Wi─Öcej »
OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 10 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), podaj─Ö do wiadomo┼Ťci publicznej informacj─Ö, ┼╝e po porozumieniu z Komisarzami Wyborczymi we W┼éoc┼éawku I i II, Zarz─ůdzeniem Nr 327/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. ustali┼éem, odr─Öbnie dla ka┼╝dej rady gminy oraz rady powiatu, liczby radnych wybieranych do organów stanowi─ůcych jednostek samorz─ůdu terytorialnego w kadencji 2024–2029 na obszarze w┼éa┼Ťciwo┼Ťci Komisarzy Wyborczych we W┼éoc┼éawku I i II.

Wi─Öcej »
...

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Informujemy, ┼╝e 02 listopada 2023 r. (czwartek)


Urz─ůd Gminy w Bytoniu,


Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej


i WCKiBP


b─Öd─ů nieczynne.

Wi─Öcej »
Segregacja dobra rzecz


Wi─Öcej »
Bonus frekwencyjny

Wi─Öcej »
Bitwa o remizy

 


"Bitwa o remizy" - rz─ůd sfinansuje termomodernizacj─Ö i doposa┼╝enie remiz dla gmin o najwy┼╝szej frekwencji wyborczej 

Wi─Öcej »
Remont ┼Ťwietlicy wiejskiej

 


„Remont  ┼Ťwietlicy wiejskiej” 


Ochotnicza Stra┼╝ Po┼╝arna w Bytoniu  zako┼äczy┼éa realizacj─Ö projektu pn.: „Remont  ┼Ťwietlicy wiejskiej” wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  w ramach poddzia┼éania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Spo┼éeczno┼Ť─ç, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.W ramach  zadania inwestycyjnego zosta┼éo wykonane min. wymiana pokrycia dachowego, malowanie elewacji, roboty elektryczne oraz sanitarne. Wyremontowane ┼Ťwietlica jest wizytówk─ů gminy a jej obecny wygl─ůd cieszy mieszka┼äców. ┼Üwietlica wiejska otrzyma┼éa równie┼╝ nowe ┼║ród┼éo ogrzewania tj. piec na ekogroszek wraz z nowoczesnymi nawiewami powietrza. Ca┼éo┼Ť─ç inwestycji stanowi┼éa kwot─Ö 346 192,24z┼é z czego dofinansowanie wynios┼éo: 328 882,62z┼é.


 
Wi─Öcej »
Nieodpłatna pomoc prawna w Bytoniu

Wi─Öcej »
Wielki Piknik Rodzinny - Plaża Głuszyn

Wi─Öcej »
Wójt Gminy Bytoń informuje

Wielkimi krokami zbli┼╝aj─ů si─Ö wybory parlamentarne.


Wójt Gminy Byto┼ä informuje, ┼╝e trwa zg┼éaszanie kandydatów na cz┼éonków obwodowych komisji wyborczych.


Poni┼╝ej publikujemy dokumenty Krajowego Biura Wyborczego dotycz─ůce zg┼éaszania kandydatów.


 - Zgodnie z kalendarzem wyborczym do dnia 15 wrze┼Ťnia 2023 r. trwa zg┼éaszanie kandydatów na cz┼éonków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarz─ůdzonych na dzie┼ä 15 pa┼║dziernika 2023 r.Do przed┼éo┼╝enia zg┼éoszenia uprawnieni s─ů pe┼énomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub upowa┼╝nione przez nich osoby (wzór zg┼éoszenia okre┼Ťla Uchwa┼éa nr 50/2023 PKW z dnia 14 sierpnia 2023 r. - w za┼é─ůczeniu) oraz samodzielnie ka┼╝dy Wyborca, który stale zamieszkuje na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego i jest uj─Öty w Centralnym Rejestrze Wyborców w sta┼éym obwodzie g┼éosowania w jednej z gmin na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego (wzór w za┼é─ůczeniu). - 
Wyborcy zg┼éaszaj─ůcy samodzielnie swoje kandydatury mog─ů zosta─ç powo┼éani na cz┼éonka komisji tylko w przypadku braku wystarczaj─ůcych zg┼éosze┼ä dokonanych przez komitety wyborcze.


 
Weryfikacji komitetów wyborczych uprawnionych do dokonywania zg┼éosze┼ä kandydatów na cz┼éonków obwodowych komisji wyborczych mo┼╝na dokonywa─ç na podstawie wykazu zawiadomie┼ä o utworzeniu komitetu wyborczego z┼éo┼╝onych w Pa┼ästwowej Komisji Wyborczej zamieszczonego i na bie┼╝─ůco aktualizowanego na stronie internetowej 
kbw.gov.pl.


 


 

Wi─Öcej »
Informacja

Wi─Öcej »
UWAGA ROLNICY

Wi─Öcej »
INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W RADZIEJOWIE

Wi─Öcej »
Informacja
w sprawie ┼Ťwiadczenia pieni─Ö┼╝nego z tytu┼éu pe┼énienia funkcji So┼étysa

Szanowna Państwo,


W dniu 1 lipca 2023 r. wej┼Ťcie w ┼╝ycie ustawy o pieni─Ö┼╝nym z tytu┼éu pe┼énienia funkcji So┼étysa.


Wyp┼éacane ┼Ťwiadczenie przez Kas─Ö Rolniczego Ubezpieczenia Spo┼éecznego przys┼éuguje so┼étysom i by┼éym so┼étysom, którzy: 1. Ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat,

 2. Pe┼énili funkcje so┼étysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz─ůdzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej ni┼╝ 8 lat.


Przy ustalaniu funkcji pe┼énienia funkcji so┼étysa nie jest wymagane zachowanie ci─ůg┼éo┼Ťci pe┼énienia tej funkcji. Do czasu, wlicza si─Ö równie┼╝ okres pe┼énienia funkcji so┼étysa na podstawie przepisów prawnych przed wej┼Ťciem w ┼╝ycie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz─ůdzie gminnym, je┼╝eli osoba ta nast─Öpnie pe┼éni┼éa funkcj─Ö so┼étysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz─ůdzie gminnym.


W zwi─ůzku z powy┼╝szym Wójt Gminy Byto┼ä,  na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych Urz─ůd Gminy b─Ödzie kontrolowa┼é za┼Ťwiadczenie o pe┼énieniu funkcji so┼étysa.


W przypadku, gdy takie dokumenty nie przyczyniaj─ů si─Ö do powstania w archiwum UG, osoba wnioskuj─ůca do KRUS o przyznanie ┼Ťwiadczenia mo┼╝e spowodowa─ç twoje wyst─ůpienie o pe┼énieniu funkcji so┼étysa wraz z pisemnymi przyczynami, potwierdzaj─ůcymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób pochodz─ůcych z so┼éectwa w czasie, w których wnioskodawca pe┼éni┼é ustalenia so┼étysa.


Wydanie za┼Ťwiadczenia podlega op┼éacie skarbowej zgodnie z art.1 ust.1. pkt1 lit.b ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o op┼éacie skarbowej(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z pó┼║n. zm.). Op┼éata skarbowa od za┼Ťwiadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 z┼é: Obowi─ůzek uiszczenia op┼éaty skarbowej od wydanego za┼Ťwiadczenia dotycz─ůcego wniosku o wydanie za┼Ťwiadczenia.


Wnioski należy uwzględnić na dzienniku podawczym w budynku Urzędu Gminy Bytoń.


Wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç w Urz─Ödzie Gminy u Sekretarza Gminy pod numerem telefonu: 798782685, a tak┼╝e na stronie:


https://www.krus.gov.pl/artykul/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa.

Wi─Öcej »
Godziny pracy Aptek
Aktualny wykaz aptek na terenie powiatu radziejowskiego.
Wi─Öcej »
Informacja

Wi─Öcej »
Informacja


Informujemy, ┼╝e 9 czerwca 2023 r. (pi─ůtek)


Urz─ůd Gminy w Bytoniu, GOPS oraz WCKiPB


b─Öd─ů nieczynne.


 


Za utrudnienia przepraszamy.
 

Wi─Öcej »
UWAGA

Wi─Öcej »
ROLNIKU

Wi─Öcej »
Kondolencje

Wi─Öcej »
Ogłoszenie o końcowej sprzedaży węgla przez Gminę


Ogłoszenie o końcowej sprzedaży węgla przez Gminę


 


Informujemy, ┼╝e Gmina Byto┼ä przyst─ůpi┼éa do ko┼äcowej  sprzeda┼╝y w─Ögla, zgodnie ze zmianami Ustawy  o zmianie ustawy o obowi─ůzkach przedsi─Öbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op┼éacie produktowej oraz niektórych innych ustaw(druk 3009).


Od dnia 04 maja 2023 roku do 30 czerwca każdy mieszkaniec gmin może złożyć wniosek o zakup węgla w granulacji ORZECH ( pozostało 30 700 kg) i GROSZEK (pozostało 18 680 kg)


Zniesiono limit ilo┼Ťciowy zakupywanego opa┼éu.


Zapraszamy do sk┼éadania wniosków.
 

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Informujemy, ┼╝e 2 maja 2023 r. (wtorek) Urz─ůd Gminy w Bytoniu b─Ödzie nieczynny.


Za utrudnienia przepraszamy.

Wi─Öcej »
OFERTA

OFERTA


Zak┼éad Aktywno┼Ťci Zawodowej w Radziejowie informuje, i┼╝ przyjmuje zg┼éoszenia osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe┼énosprawno┼Ťci u których stwierdzono autyzm, upo┼Ťledzenie umys┼éowe lub chorob─Ö psychiczn─ů do pracy w zak┼éadzie. Oferujemy prac─Ö w wymiarze 0,55 etatu na takich stanowiskach pracy jak: kucharz, pomoc kuchenna, kelner, pokojowy, recepcjonista, praczka/prasowaczka, sprzedawca, robotnik gospodarczy , sprz─ůtacz, dozorca. Zainteresowane osoby nasz─ů ofert─ů pracy prosimy o kontakt : - osobisty w siedzibie Zak┼éadu przy ul Ko┼Ťciuszki 58 w Radziejowie - telefoniczny pod numerem: 54 234 04 47 kom. 516 086 401 - mail : zaz@zazradziejow.pl

Wi─Öcej »
Wielkanoc 2023

Wi─Öcej »
K O M U N I K A T

K O  M  U  N  I  K  A  T


 


 


          Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, ┼╝e w okresie od 27 marca do 14 kwietnia  2023 roku na obszarze wschodniej cz─Ö┼Ťci województwa kujawsko-pomorskiego (powiat brodnicki, rypi┼äski, lipnowski, w┼éoc┼éawski, golubsko-dobrzy┼äski, aleksandrowski, radziejowski; pow. w─ůbrzeski: gm. Ksi─ů┼╝ki, gm. D─Öbowa ┼ü─ůka, gm. Ry┼äsk; pow. toru┼äski gm. Obrowo, gm. Lubicz, gm. Czernikowo) przeprowadzona b─Ödzie akcja doustnego szczepienia lisów wolno ┼╝yj─ůcych przeciwko w┼Ťciekli┼║nie, polegaj─ůca na zrzutach z samolotów przyn─Öt w postaci zielono-brunatnych  batoników  w  kszta┼écie  ┼Ťci─Ötego  sto┼╝ka,  sporz─ůdzonych z masy mi─Ösno-rybnej o ┼Ťrednicy ok. 4,5 cm i wysoko┼Ťci ok. 2 cm , zawieraj─ůcych zatopione w ┼Ťrodku plastykowe pojemniczki (saszetki) ze szczepionk─ů. Przyn─Öty ze szczepionk─ů b─Öd─ů wyk┼éadane na terenach niezabudowanych (lasy, pola, ┼é─ůki, nieu┼╝ytki) b─Öd─ůcych miejscami bytowania i ┼╝erowania lisów.


 


          W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia akcji prosi si─Ö ludno┼Ť─ç o dostosowanie si─Ö i przestrzeganie poni┼╝szych zalece┼ä i wskazówek: • nie nale┼╝y podnosi─ç, dotyka─ç i niszczy─ç napotkanych przyn─Öt (przyn─Öty dotykane przez ludzi nie s─ů podejmowane przez lisy),

 • nie nale┼╝y wypuszcza─ç swobodnie psów i kotów, a szczególnie nie nale┼╝y wprowadza─ç tych zwierz─ůt do lasów i na pola oraz nie organizowa─ç polowa┼ä z psami przez okres 3 tygodni od daty zrzucenia przyn─Öt,

 • nie organizowa─ç wieloosobowych wycieczek do lasu, szczególnie dzieci i m┼éodzie┼╝y w trakcie prowadzenia zrzutów oraz przez okres 3 tygodni od daty zako┼äczenia zrzutów przyn─Öt,

 • zg┼éasza─ç s┼éu┼╝bom epidemiologicznym lub medycznym („Sanepid”, Szpital Zaka┼║ny lub najbli┼╝sza Przychodnia) wszystkie ewentualne przypadki kontaktu ludzi ze szczepionk─ů, a w przypadkach kontaktu bezpo┼Ťredniego na otwarte rany, oczy, jam─Ö ustn─ů lub nos nale┼╝y natychmiast przemy─ç miejsca eksponowane wod─ů z myd┼éem,

 • zg┼éasza─ç s┼éu┼╝bom weterynaryjnym wszystkie ewentualne przypadki kontaktu zwierz─ůt domowych i gospodarskich z przyn─Ötami,

 • prosi si─Ö o szczególne pouczenie o powy┼╝szych zasadach dzieci.


 


 


 


          Kujawsko-Pomorski     


                                                                                    Wojewódzki Lekarz Weterynarii


                                                                                             Wojciech M┼éynarek

Wi─Öcej »
ROZPORZ─äDZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO

zmieniaj─ůce rozporz─ůdzenie nr 15/2022 z dnia 7 wrze┼Ťnia 2022 r. w sprawie zarz─ůdzenia odstrza┼éu sanitarnego dzików na obszarze zagro┼╝onym wyst─ůpieniem afryka┼äskiego pomoru ┼Ťwi┼ä na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, che┼émi┼äskiego, golubskodobrzy┼äskiego, grudzi─ůdzkiego, inowroc┼éawskiego, lipnowskiego, mogile┼äskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypi┼äskiego, s─Öpole┼äskiego, ┼Ťwieckiego, toru┼äskiego, tucholskiego, w─ůbrzeskiego, w┼éoc┼éawskiego, ┼╝ni┼äskiego zmienione rozporz─ůdzeniem nr 17/2022 z dnia 2 listopada 2022 r.

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enia meteorologiczne

Ostrze┼╝enia meteorologiczne


silny wiatr


 


Zjawisko: Silny wiatr/ 1


Stopień zagrożenia: 1


Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, che┼émi┼äski, golubsko-dobrzy┼äski, Grudzi─ůdz, grudzi─ůdzki, inowroc┼éawski, lipnowski, mogile┼äski, radziejowski, rypi┼äski, Toru┼ä, toru┼äski, w─ůbrzeski, W┼éoc┼éawek i w┼éoc┼éawski.


Czas obowi─ůzywania: od godz. 21:00 dnia 14.03.2023 do godz. 24:00 dnia 14.03.2023


Przebieg: Prognozuje si─Ö wyst─ůpienie silnego wiatru o ┼Ťredniej pr─Ödko┼Ťci do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z pó┼énocnego zachodu.


Prawdopodobie┼ästwo wyst─ůpienia zjawiska: 85 %


Uwagi: brak


 


┼╣ród┼éo informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Pa┼ästwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrze┼╝enie zbiorczo nr 36.

Wi─Öcej »
INFORMACJA GOPS

Wi─Öcej »
Informacja

INFORMACJA


Urz─ůd Gminy w Bytoniu informuje, ┼╝e w dniu 22.02.2023r. (┼Üroda) w zwi─ůzku z awari─ů nast─ůpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców zasilanych z hydroforni BYTO┼â.


W zwi─ůzku z powy┼╝szym prosimy o zabezpieczenie niezb─Ödnej ilo┼Ťci wody na okres planowanej przerwy.


Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enia meteorologiczne
Zjawisko: Silny wiatr

Wi─Öcej »
Przebudowa drogi w miejscowo┼Ťci Poto┼é├│wek

Przebudowa drogi w miejscowo┼Ťci Poto┼éówek


 


Przy udziale ┼Ťrodków województwa kujawsko-pomorskiego zrealizowane zosta┼éo zadanie pod nazw─ů: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, sk┼éadaj─ůcej si─Ö z warstwy wi─ů┼╝─ůcej i ┼Ťcieralnej o minimalnej ┼é─ůcznej grubo┼Ťci warstw 6 cm, wykonanej od podstawy, tj. na istniej─ůcej nawierzchni gruntowej do d┼éugo┼Ťci 0,580 km, w obr─Öbie geodezyjnym: Budzis┼éaw cz. dz. nr 121. Województwo, realizuj─ůc wspólnie z gmina to zadanie, przeznaczy┼éo na nie ┼Ťrodki bud┼╝etu pochodz─ůce z tytu┼éu wy┼é─ůcznie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 104 400,00 z┼é. W ramach zadania zmodernizowano drog─Ö gminn─ů Nr 180605 C D─ůbrówka-Poto┼éówek , której nawierzchnia by┼éa ca┼ékowicie zniszczona co zdecydowanie utrudnia┼éo poruszaniu si─Ö pojazdów. W ramach inwestycji zyskano jezdni─Ö o nawierzchni bitumicznej 3,5 m szeroko┼Ťci wykonanej od podstaw, zjazdy do dzia┼éek oraz utwardzone pobocze. Celem poprawienia bezpiecze┼ästwa zamontowano nowe oznakowanie oraz bariery ochronne. Przy zmodernizowanym odcinku drogi zostanie zamontowana tablica informuj─ůca o realizacji zadania przy wspó┼éudziale ┼Ťrodków województwa kujawsko-pomorskiego.


 


Wi─Öcej »
Kolejna oddana droga w gminie Bytoń

Kolejna oddana droga w gminie Bytoń


Z ko┼äcem pa┼║dziernika do u┼╝ytku zosta┼éa oddana przebudowana droga w miejscowo┼Ťci Nasi┼éowo. Przy wspó┼éudziale ┼Ťrodków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w ramach wy┼é─ůczenia gruntów z produkcji rolnej oddano do u┼╝ytkowania 0,445km drogi gminnej. W ramach inwestycji wykonano now─ů podbudow─Ö z kruszywa pokryt─ů nawierzchni─ů asfaltow─ů, wprowadzono organizacj─Ö ruchu z oznakowaniem. Inwestycje drogowe w Gminie Byto┼ä przyczyniaj─ů si─Ö zarówno do poprawy bezpiecze┼ästwa jak i komfortu u┼╝ytkowników przebudowanych dróg. Warto┼Ť─ç dofinansowania jakie uzyska┼éa Gmina stanowi kwot─Ö 80 100,00z┼é za┼Ť ca┼éa inwestycja opiewa┼éa na kwot─Ö  259 707,50z┼é.


 


Wi─Öcej »
Nieodpłatna pomoc prawna w Bytoniu

Wi─Öcej »
Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe na 2023 rok

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe na 2023 rok


 


Wójt Gminy Byto┼ä uprzejmie informuje mieszka┼äców gminy, i┼╝ wnioski o zakup preferencyjny paliwa sta┼éego przez gospodarstwa domowe mo┼╝na sk┼éada─ç od dnia 7 stycznia 2023 r. w Urz─Ödzie Gminy Byto┼ä, 88-231 Byto┼ä 72, na zakup paliwa sta┼éego po 01 stycznia 2023 roku.


Do zakupu preferencyjnego paliwa sta┼éego (groszek, orzech) dla gospodarstw domowych s─ů uprawnione osoby fizyczne, które spe┼éniaj─ů warunki upowa┼╝niaj─ůce do otrzymania dodatku w─Öglowego.


Maksymalna ilo┼Ť─ç paliwa mo┼╝liwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 3 tony w terminie po 01.01.2023 r. je┼╝eli mieszkaniec, który w 1. okresie z┼éo┼╝y┼é wniosek na mniejsz─ů ilo┼Ť─ç w─Ögla ni┼╝ maksymalna (np. 1 500 kg), b─Ödzie móg┼é uj─ů─ç w przysz┼éym wniosku niewykorzystane kg (czyli jego wniosek b─Ödzie dotyczy┼é 1 500 kg, powi─Ökszonych o niewykorzystane kg). Jednak w ┼╝adnym wypadku ilo┼Ť─ç wnioskowanego w─Ögla nie b─Ödzie mog┼éa sumarycznie przekroczy─ç 3 000 kg.


Wnioski mo┼╝na sk┼éada─ç osobi┼Ťcie w Urz─Ödzie Gminy Byto┼ä – w sekretariacie Urz─Ödu lub za pomoc─ů ┼Ťrodków komunikacji elektronicznej, wniosek opatruje si─Ö kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.


Do pobrania:


Wniosek

Wi─Öcej »
┼╗yczenia

Wi─Öcej »
OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ ODBIORCÓW UPRAWNIONYCH

o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–e ustawy z dnia 27 pa┼║dziernika 2022 r. o ┼Ťrodkach nadzwyczajnych maj─ůcych na celu ograniczenie wysoko┼Ťci cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Wi─Öcej »
Informacja o sprzeda┼╝y w─Ögla przez Gmin─Ö


Informacja o sprzeda┼╝y w─Ögla przez Gmin─Ö


Informujemy, ┼╝e Gmina Byto┼ä przyst─Öpuje do sprzeda┼╝y w─Ögla, zgodnie z Ustaw─ů z dnia 27 pa┼║dziernika 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa sta┼éego dla gospodarstw domowych, do dnia 31 grudnia 2022 r.


Zapraszamy do sk┼éadania wniosków.


Gmina planuje równie┼╝ sprzeda┼╝ w─Ögla od 1 stycznia 2023 r.
 


WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY W─śGLA


z przeznaczeniem dla gospodarstwa domowego


 


Wi─Öcej »
Informacja

Wi─Öcej »
Jodek potasu

Zgodnie z decyzj─ů Ministerstwa Spraw Wewn─Ötrznych i Administracji do gmin trafi┼éy tabletki jodku potasu, które w razie wyst─ůpienia zagro┼╝enia radiacyjnego, b─Öd─ů przekazywane mieszka┼äcom.


Przekazanie tabletek z jodkiem potasu do samorz─ůdów terytorialnych ma charakter prewencyjny, poniewa┼╝ zagro┼╝enie ska┼╝eniem radiacyjnym jest bardzo ma┼éo prawdopodobne.


To dzia┼éania prewencyjne, poniewa┼╝ w obecnej chwili nie ma zagro┼╝enia, a sytuacja jest na bie┼╝─ůco monitorowana przez Pa┼ästwow─ů Agencj─Ö Atomistyki.


S┼éu┼╝by odpowiedzialne za bezpiecze┼ästwo pa┼ästwa s─ů w ci─ůg┼éej gotowo┼Ťci, a odpowiednia ilo┼Ť─ç jodku potasu jest zabezpieczona dla ka┼╝dego, kto b─Ödzie tego potrzebowa┼é.


Przyjęcie tabletki jest dobrowolne i należy zrobić to dopiero po sygnale od odpowiednich służb.


Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie si─Ö z chwil─ů powstania zagro┼╝enia, na polecenie stosownych w┼éadz.


Tabletki b─Öd─ů wydawane wy┼é─ůcznie osobom doros┼éym.


Za podanie tabletek dzieciom b─Öd─ů odpowiedzialni ich rodzice lub opiekunowie prawni.


Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu, na wypadek wyst─ůpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Byto┼ä.


Informujemy, ┼╝e Gmina Byto┼ä opracowa┼éa „Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wyst─ůpienia zdarzenia radiacyjnego”. W zwi─ůzku z tym, prosimy mieszka┼äców Gminy Byto┼ä o zapoznanie si─Ö z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu, zgodnie z miejscem zamieszkania/zameldowania oraz tabel─ů dawkowania. Zgodnie z tym planem punktami wydawania tabletek jodku potasu b─Öd─ů lokale, w których odbywaj─ů si─Ö wybory : • Wiejskie Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Bytoniu

 • Remiza Ochotniczej Stra┼╝y Po┼╝arnej w Budzis┼éawiu

 • Zespó┼é Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie (m. Witowo)

 • Zespó┼é Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie (m. Morzyce)

 • ┼Üwietlica Wiejska w Niegibalicach


Mieszka┼äcy poszczególnych miejscowo┼Ťci powinni zg┼éasza─ç si─Ö do tych punktów zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym podzia┼éem, tak jak podczas wyborów.


Przyj─Öty plan ma charakter dzia┼éania prewencyjnego, aby w przypadku wyst─ůpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Pa┼ästwo ┼Ťwiadomo┼Ť─ç gdzie si─Ö zg┼éosi─ç oraz  w jaki sposób odbywa si─Ö wydanie preparatu niezale┼╝nie od pory dnia czy nocy, które nast─ůpi po decyzji Ministra Spraw Wewn─Ötrznych i Administracji o rozpocz─Öciu akcji wydawania tabletek.


Każdy odbiorca tabletek jodku potasu, niezależnie od liczby otrzymywanych tabletek, będzie miał zapewniony dostęp do broszury informacyjnej.


W/w broszura jest ju┼╝ dost─Öpna na stronie internetowej Gminy Byto┼ä – www.ugbyton.pl
Broszura Informacyjna


Ulotka do┼é─ůczona do opakowania, informacja dla pacjenta

Wi─Öcej »
Jak post─Öpowa─ç ze styropianem

Wi─Öcej »
Zaproszenie na spotkanie LGD

Wi─Öcej »
Wniosek o dodatek w─Öglowy


Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy? • Formularz jest prosty. Na pocz─ůtku wpisujemy informacj─Ö do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek w─Öglowy b─Öd─ů rozpatrywa┼éy gminy, wi─Öc trzeba poda─ç, czy b─Ödzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.

 • Nast─Öpnie osoba sk┼éadaj─ůca wniosek powinna wpisa─ç swoje dane, w tym imi─Ö i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.

 • Je┼╝eli w sk┼éad gospodarstwa domowego wchodz─ů te┼╝ inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.

 • Nast─Öpnie w formularzu zaznaczamy jedno, g┼éówne ┼║ród┼éo ogrzewania w─Öglowego, np. kocio┼é na paliwo sta┼ée, koza czy piec kaflowy. Pami─Ötajmy - wskazane przez nas ┼║ród┼éo ogrzewania powinno by─ç wcze┼Ťniej wpisane do lub zg┼éoszone do centralnej ewidencji emisyjno┼Ťci budynków. B─Ödzie to weryfikowane przez gmin─Ö na etapie rozpatrywania wniosku.

 • Na koniec podpisujemy o┼Ťwiadczenie o tym, ┼╝e podane w formularzu dane s─ů prawdziwe.

 • Od dnia z┼éo┼╝enia prawid┼éowo wype┼énionego wniosku gmina b─Ödzie mia┼éa 30 dni na wyp┼éat─Ö dodatku w─Öglowego w wysoko┼Ťci 3 tys. z┼é


 


Wniosek o dodatek w─ÖglowyWi─Öcej »
Piknik Rodzinny

Wi─Öcej »
Informacja

Wi─Öcej »
Informacja

Wi─Öcej »
┼╗yczenia Wielkanocne

Wi─Öcej »
INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W RADZIEJOWIE POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W RADZIEJOWIE
Wi─Öcej »
ROZPORZ─äDZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

w sprawie zarz─ůdzenia ┼Ťrodków podejmowanych w zwi─ůzku z ryzykiem wyst─ůpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów aleksa n d rowskiego, b rod n ickiego, bydgoskiego, che┼émi┼äskiego, golubsko-dobrzy┼äskiego, grudzi─ůdzkiego, inowroc┼éawskiego, lipnowskiego, m ogile┼äskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypi┼äskiego, s─Öpole┼äskiego, ┼Ťwieckiego, toru┼äskiego, tucholskiego, w─ůbrzeskiego, w┼éoc┼éawskiego, ┼╝ni┼äskiego.

Wi─Öcej »
OBWIESZCZENIE

zawiadamiam ┼╝e na wniosek Przedsi─Öbiorstwa Handlowo-Us┼éugowego "NAFTEX" Spó┼éka Jawna Jan Adamski, Jadwiga Adamska, z┼éo┼╝ony w dniu 01.12.2021 r., uzupe┼éniony dnia 05.01.2022 r., zosta┼éo wszcz─Öte post─Öpowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na us┼éug─Ö wodn─ů obejmuj─ůc─ů odprowadzanie wód opadowych i roztopowych uj─Ötych w system kanalizacji deszczowej pochodz─ůcych z terenu Przedsi─Öbiorstwa Handlowo-Us┼éugowego "NAFTEX" Spó┼éka Jawna Jan Adamski, Jadwiga Adamska, w tym Stacji Paliw zlokalizowanych na dzia┼éce o nr ewid. 76/1, obr─Öb 0019 Witowo Nowe, gm. Byto┼ä do kolektora drena┼╝owego uchodz─ůcego do rowu melioracyjnego, po uprzednim oczyszczeniu w osadniku wst─Öpnym i separatorze substancji ropopochodnych.

Wi─Öcej »
OGŁOSZENIE
o wy┼éo┼╝eniu do publicznego wgl─ůdu Projektu za┼éo┼╝e┼ä do planu zaopatrzenia w ciep┼éo, energi─Ö elektryczn─ů i paliwa gazowe dla Gminy Byto┼ä na lata 2021-2035


Nr sprawy: RGK.R.6730.11.12022


Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa┼║dziernika 2008 r. o udost─Öpnianiu informacji o ┼Ťrodowisku i jego ochronie, udziale spo┼éecze┼ästwa w ochronie ┼Ťrodowiska oraz o ocenach oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z pó┼║n. zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wy┼éo┼╝eniu do publicznego wgl─ůdu na okres 21 dni „Projektu za┼éo┼╝e┼ä do planu zaopatrzenia w ciep┼éo, energi─Ö elektryczn─ů i paliwa gazowe dla Gminy Byto┼ä na lata 2021- 2035" w dniach od 20.01.2022 r. do 09.02.2022 r.


Dokument zostanie wy┼éo┼╝ony w ww. dniach, do publicznego wgl─ůdu w Urz─Ödzie Gminy Byto┼ä, Byto┼ä 72, 88-231 Byto┼ä w godzinach urz─Ödowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urz─Ödu pod adresem: http://www.bip.ugbyton.pl/ Wszyscy mieszka┼äcy Gminy maj─ů prawo sk┼éada─ç wnioski, zastrze┼╝enia i uwagi do dokumentu.


Uwagi mo┼╝na zg┼éasza─ç w formie pisemnej, w Urz─Ödzie Gminy Byto┼ä lub w formie elektronicznej na adres: sekretarz@ugbyton.pl do dnia 09.02.2022 r. Wnioski zg┼éoszone po terminie nie podlegaj─ů rozpatrzeniu.
 

Wi─Öcej »
INFORMACJA W SPRAWIE DODATKU OSŁONOWEGO

INFORMACJA W SPRAWIE DODATKU OS┼üONOWEGO


Szanowni Mieszkańcy Gminy Bytoń


 


Informujemy, ┼╝e do prowadzenia post─Öpowa┼ä w sprawach dodatku os┼éonowego, w tym do ustalenia prawa do tego dodatku i do wydania decyzji w przypadkach okre┼Ťlonych w art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku os┼éonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1) upowa┼╝niony zosta┼é Kierownik Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Bytoniu.


W zwi─ůzku z powy┼╝szym wnioski o przyznanie dodatku os┼éonowego mo┼╝na sk┼éada─ç w siedzibie Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Bytoniu, Byto┼ä 72, 88-231 Byto┼ä, tel. kontaktowy 54 285 13 23 na pi┼Ťmie lub za pomoc─ů ┼Ťrodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).


Zasady przyznawania i wyp┼éacania dodatku os┼éonowego, w tym terminy sk┼éadania wniosków reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku os┼éonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1).


Tekst ustawy jak równie┼╝ wzór wniosku o przyznanie dodatku os┼éonowego zosta┼éy zamieszczone na stronie internetowej Urz─Ödu Gminy w Bytoniu.


Wi─Öcej o dodatku os┼éonowym mo┼╝na znale┼║─ç  TUTAJ


Dodatek osłonowy Ustawa


Dodatek Osłonowy Wniosek


Wskazówki_jak_wype┼éni─ç_wniosek_o_dodatek_os┼éonowy


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


 


Opracował


Paweł Betkier


Sekretarz Gminy

Wi─Öcej »
Modernizacja drogi dojazdowej

Przy udziale ┼Ťrodków Województwa Kujawsko-Pomorskiego zrealizowane zosta┼éo zadanie pod nazw─ů: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, sk┼éadaj─ůcej si─Ö z warstwy wi─ů┼╝─ůcej i ┼Ťcieralnej o minimalnej ┼é─ůcznej grubo┼Ťci warstw 6 cm, wykonywanej od podstaw, tj. na istniej─ůcej nawierzchni gruntowej do d┼éugo┼Ťci 0,424 km, w obr─Öbie geodezyjnym: Witowo Kolonia cz. dz. nr 20/3. Województwo realizuj─ůc wspólnie z Gmin─ů zadanie, przeznaczy┼éo na nie ┼Ťrodki bud┼╝etu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodz─ůce z tytu┼éu wy┼é─ůcze┼ä gruntów z produkcji rolnej w kwocie 76 320,00 z┼é.


W ramach zadania przebudowano odcinek drogi gminnej w miejscowo┼Ťci Witowo Kolonia, ┼é─ůcz─ůcej gospodarstwa i grunty rolne wsi z drog─ů powiatow─ů. 28 pa┼║dziernika dokonano odbioru robót, potwierdzaj─ůcego wykonanie zadania. Dzi─Öki inwestycji zyskano 424 metry jezdni o nawierzchni bitumicznej, o szeroko┼Ťci 3,5 m. Wykonano zjazdy do gospodarstw i na pola, a tak┼╝e wzmocniono pobocza kruszywem. Wprowadzono sta┼é─ů organizacj─Ö ruchu, odcinek posiada wi─Öc odpowiednie oznakowanie.


Przy zmodernizowanym odcinku drogi zosta┼éa zamontowana tablica informuj─ůca o realizacji zadania przy wspó┼éudziale ┼Ťrodków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Wi─Öcej »
Informacja

Wi─Öcej »
Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne Wójta Gminy Bytoń

Wi─Öcej »
Informacja

Wi─Öcej »
Informacja

Wi─Öcej »
Nieodplatna pomoc prawna

Wi─Öcej »

Wi─Öcej »
Granty PPGR
Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków by┼éych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym
Status: Trwa nabór wniosków


Pandemia COVID-19 pokaza┼éa wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawni┼éa ona deficyt sprz─Ötu komputerowego czy utrudnienia w dost─Öpie do Internetu co wp┼éyn─Ö┼éo na realizacj─Ö obowi─ůzków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ogranicze┼ä.


W zwi─ůzku z pytaniami i w─ůtpliwo┼Ťciami dotycz─ůcymi zapisów dokumentacji konkursowej projektu "Granty PPGR" uprzejmie informujemy, ┼╝e 14.10.2021 doprecyzowaniu uleg┼éy zapisy dokumentacji konkursowej tj: • Umowy o powierzenie grantu

 • Regulaminu konkursu

 • Schematu grantowego

 • O┼Ťwiadczenia


Zmiany wprowadzaj─ů doprecyzowanie kwestii przekazania sprz─Ötu do u┼╝ytkownika ko┼äcowego oraz monitorowania efektów projektu.


Uprzejmie prosimy o zapoznanie si─Ö ze zaktualizowan─ů dokumentacj─ů.


Jednocze┼Ťnie, w przypadku gdy Gmina pozyska┼éa ju┼╝ o┼Ťwiadczenia od u┼╝ytkowników ko┼äcowych na uprzednich wzorach o┼Ťwiadczenia, informujemy, ┼╝e b─Öd─ů one kwalifikowalne. Zmiany w o┼Ťwiadczeniu maj─ů na celu doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu miejscowo┼Ťci i nie wp┼éywaj─ů na merytoryk─Ö o┼Ťwiadcze┼ä. Nie ma potrzeby dokonywania ich wymiany. Wi─Öcej »
Informacja

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
Wójt Gminy Bytoń
informuje, ┼╝e Gmina zamierza przyst─ůpi─ç do programu dotycz─ůcego finansowania usuwania folii rolniczych i innych odpad├│w pochodz─ůcych z dzia┼éalno┼Ťci rolniczej. Program b─Ödzie finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony ┼Ürodowiska i Gospodarki Wodnej.

Wi─Öcej »
Wójt Gminy Bytoń
zaprasza na piknik rodzinny wraz z promocj─ů szczepie┼ä przeciwko COVID-19 po┼é─ůczony z II spotkaniem mi┼éo┼Ťnik├│w BMW

Wi─Öcej »
Nasz znak: PIW.R.39.2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie przypomina o ryzyku wyst─ůpienia
wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie ca┼éego kraju, w zwi─ůzku z obowi─ůzuj─ůcym
rozporz─ůdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r., nakazuje si─Ö:
- utrzymywanie drobiu w sposób ograniczaj─ůcy jego kontakt z dzikimi ptakami
- utrzymywanie drobiu w sposób wykluczaj─ůcy jego dost─Öp do zbiorników wodnych,
do których dost─Öp maj─ů dzikie ptaki
- przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczaj─ůcy przed kontaktem
z dzikimi ptakami oraz ich odchodami
- karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób
zabezpieczaj─ůcy pasz─Ö i wod─Ö przed dost─Öpem dzikich ptaków oraz ich odchodami
- wy┼éo┼╝enie mat dezynfekuj─ůcych przed wej┼Ťciami i wyj┼Ťciami z budynków inwentarskich,
w których jest utrzymywany drób.
Bior─ůc pod uwag─Ö du┼╝─ů ilo┼Ť─ç ognisk HPAI w Polsce w ostatnim czasie, Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Radziejowie zwraca si─Ö z pro┼Ťb─ů, o podj─Öcie skutecznych dzia┼éa┼ä
o charakterze informacyjnym w┼Ťród hodowców drobiu, konieczno┼Ťci wzmocnienia
bioasekuracji w ich gospodarstwach.

Wi─Öcej »
CEEB - złóż deklarację

CEEB - z┼éó┼╝ deklaracj─Ö


(od 1 lipca 2021 r.)


 


1 lipca 2021 roku rusza powszechny spis ┼║róde┼é ciep┼éa, o którym musi pami─Öta─ç ka┼╝dy w┼éa┼Ťciciel lub zarz─ůdca budynku/lokalu który posiada ┼║ród┼éo ciep┼éa o mocy do 1 MW. Z┼éo┼╝enie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjno┼Ťci Budynków (CEEB) jest obowi─ůzkowe.


 


Wszelkie informacje dost─Öpne s─ů na stronie G┼éównego Inspektora Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow…


Ustaw─ů z dnia 28 pa┼║dziernika 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 2127] utworzono Centraln─ů Ewidencj─Ö Emisyjno┼Ťci Budynków (dalej zwan─ů CEEB) i na┼éo┼╝ono nowe obowi─ůzki na w┼éa┼Ťcicieli lub zarz─ůdzaj─ůcych budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdro┼╝enie i prowadzenie odpowiedzialny jest G┼éówny Inspektor Nadzoru Budowlanego.


Czym jest deklaracja?


To rodzaj ankiety w której podaje si─Ö: • imi─Ö i nazwisko albo nazw─Ö w┼éa┼Ťciciela lub zarz─ůdcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

 • adres nieruchomo┼Ťci, w obr─Öbie której eksploatowane jest ┼║ród┼éo ciep┼éa lub ┼║ród┼éo spalania paliw;

 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obr─Öbie nieruchomo┼Ťci ┼║róde┼é ciep┼éa lub ┼║róde┼é spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

 • numer telefonu w┼éa┼Ťciciela lub zarz─ůdcy (opcjonalnie);

 • adres e-mail (opcjonalnie).


 


Kogo dotyczy deklaracja?


Ka┼╝dego w┼éa┼Ťciciela lub zarz─ůdc─Ö budynku lub lokalu który posiada ┼║ród┼éo ciep┼éa o mocy do 1 MW.


Kiedy składam deklarację?


Od 1 lipca 2021 r.


Dla nowo powsta┼éych budynków termin ten b─Ödzie wynosi┼é 14 dni.


Dla budynków, które ju┼╝ istniej─ů w┼éa┼Ťciciel lub zarz─ůdca b─Ödzie mia┼é 12 miesi─Öcy.


Uwaga! Obowi─ůzek z┼éo┼╝enia deklaracji jest na┼éo┼╝ony ustawowo i za jego niewype┼énienie w terminie grozi grzywna!


Jak możemy złożyć deklarację?


W formie elektronicznej – preferowany sposób, którego funkcjonalno┼Ť─ç umo┼╝liwi proste i szybkie wype┼énienie dokumentu. Deklaracje b─Ödziemy sk┼éada─ç za po┼Ťrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Sk┼éadanie deklaracji b─Ödzie wdra┼╝ane zgodnie z wymaganiami bezpiecze┼ästwa, korzystaj─ůc w szczególno┼Ťci z Profilu Zaufanego (bezpo┼Ťrednie po┼é─ůczenie do systemu W─Öz┼éa Krajowego). Profil zaufany w ramach w─Öz┼éa krajowego jako sposób uwierzytelniania jest obecnie systemem w pe┼éni dzia┼éaj─ůcym i wykorzystywanym przez instytucje oraz obywateli. Niezale┼╝nie od Profilu Zaufanego W─Öze┼é Krajowy umo┼╝liwia korzystanie z dowodu osobistego z warstw─ů elektroniczn─ů.


W formie papierowej – wype┼éniony dokument mo┼╝na b─Ödzie wys┼éa─ç listem albo z┼éo┼╝y─ç osobi┼Ťcie we w┼éa┼Ťciwym Urz─Ödzie (zgodnie z lokalizacj─ů budynku).


Wszelkie pytania w tej sprawie nale┼╝y kierowa─ç DO PRZEDSTAWICIELI G┼üÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO


e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl


Pliki do pobrania :


https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/


Portal ZONE – Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (gunb.gov.pl)

Wi─Öcej »
┼╗yczenia

Wi─Öcej »
OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa kujawsko-pomorskiego

o przyst─ůpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego województwa Kujawsko-Pomrskiego

Wi─Öcej »
WFOŚiGW

WFO┼ÜiGW w Toruniu od dnia 22.03.2021 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda dla nieruchomo┼Ťci zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
W celu pobrania i wype┼énienia aktualnego formularza wniosku nale┼╝y  zarejestrowa─ç konto na Portalu Beneficjenta i zalogowa─ç si─Ö.
Szczegó┼éowe informacje w sprawie Programu: https://wfosigw.torun.pl/strona-405-pp_moja_woda.html  


tel. 56 62-12-336, 56 62-12-328, e-mail: mojawoda@wfosigw.torun.pl


 


WFO┼ÜiGW w Toruniu przyjmuje wnioski o dofinansowanie w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze dla nieruchomo┼Ťci zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Godziny urz─Ödowania: poniedzia┼éek - pi─ůtek od 7:00 do 15:00.
tel. 56 62 12 370, 56 62 12 371,   e-mail:czyste.powietrze@wfosigw.torun.pl


 

Wi─Öcej »
Życzenia Wielkanocne Wójta Gminy Bytoń

Wi─Öcej »
ZARZ─äDZENIE Nr 0050.184.2021
w sprawie wprowadzenia ogranicze┼ä w wykonywaniu zada┼ä przez Urz─ůd Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
Informacja

Wi─Öcej »
Informacja
Taryfa dotycz─ůca zbiorowego zaopatrzenia w wod─Ö i zbiorowego odprowadzania ┼Ťciek├│w na terenie gminy Byto┼ä na okres 3 lat
Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
Drodzy Mieszkańcy Gminy Bytoń, Druhowie, Szanowni Państwo

Wi─Öcej »
Drodzy Mieszkańcy Gminy Bytoń, Druhowie, Szanowni Państwo

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o przymrozkach

Wi─Öcej »
Zarz─ůdzenie Nr 04/2020
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marzycach i w Witowie z dnia 5 maja 2020 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zaj─Ö─ç w Publicznym Przedszkolu w Morzycach w zwi─ůzku z zapobieganiem, przeciwdzia┼éaniem i zwalczaniem COVID-19

Wi─Öcej »
KOMUNIKAT
dotycz─ůcy pomocy suszowej wyp┼éacanej przez ARiMR

Wi─Öcej »
Voucher na zrealizowanie inwestycji w ramach Funduszu Dr├│g Samorz─ůdowych

Wi─Öcej »
┼╗YCZENIA

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
INFORMACJA DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o oblodzeniu/1

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
przymrozki

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o silnym wietrze

Wi─Öcej »
KOMUNIKAT
W ZWI─äZKU Z ZAGRO┼╗ENIEM KORONAWIRUSEM

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o silnym wietrze

Wi─Öcej »
Koronawirus
Informator

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
WIZUALIZACJA
WIZUALIZACJA ADAPTACJI PODDASZA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W STRÓŻEWIE

Wi─Öcej »
OGŁOSZENIE
Ankietyzacja w ramach opracowania Strategii Rozwi─ůzywania Problem├│w Spo┼éecznych w Gminie Byto┼ä na lata 2020-2029

Wi─Öcej »
Otwarty nab├│r partnera
w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.3.2. Rozwój Usług Społecznych
Wi─Öcej »
Informacja KRUS
Waloryzacja ┼Ťwiadcze┼ä wyp┼éacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2020 r.
Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Inrormacja
o mikrograntach dla mieszka┼äc├│w i m┼éodych organizacji pozarz─ůdowych

Wi─Öcej »
KRUS
XVIII Og├│lnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o silnym wietrze

Wi─Öcej »
Zaproszenie

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Spotkanie informacyjne pt.:
Nowe wyzwania zawodowe

Wi─Öcej »
Bezpieczniej na drodze w Potołówku

Wi─Öcej »
┼╗YCZENIA

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
DRUHOWIE OSP
Gminy Bytoń

Wi─Öcej »
INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU


Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Jak segregowa─ç ┼Ťmieci


Wi─Öcej »
┼╗yczenia

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
rozliczy podatek dochodowy od wi─Ökszo┼Ťci wyp┼éaconych emerytur i rent
Wi─Öcej »
Informacja prasowa ZUS
Przedsiębiorco sprawdź czy możesz skorzystać z Małego ZUS-u
Wi─Öcej »
OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM

Wi─Öcej »
Badanie projektu badawczego GOSPOSTRAT
Wi─Öcej »
INFORMACJA
ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2020 r.

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o opadach marzn─ůcych

Wi─Öcej »
WIEMY BO CHCEMY
cykl spotka┼ä szkoleniowo-doradczych dla organizacji pozarz─ůdowych z obszaru wojew├│dztwa kujawsko-pomorskiego

Wi─Öcej »
Powiatowy Urz─ůd Pracy w Radziejowie
na dzień 28.11.2019 r. dysponuje niżej wymienionymi ofertami pracy
Wi─Öcej »
Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim.

Wi─Öcej »
Informacja KRUS
Nowe kwoty przychodu decyduj─ůce o zmniejszeniu lub zawieszeniu ┼Ťwiadcze┼ä emerytalno-rentowych od dnia 1 grudnia 2019 r.

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o oblodzeniu

Wi─Öcej »
REKRUTACJA UZUPE┼üNIAJ─äCA DO KLUBU DZIECI─śCEGO NASZ MALUSZEK W MORZYCACH

Wi─Öcej »
Informacja
ZADRZEWIENIE I ZAKRZEWIENIE TERENU GMINY BYTOŃ

Wi─Öcej »
Program dotycz─ůcy finansowania usuwania folii rolniczyh

Wi─Öcej »
Informacja prasowa
Budowa strefowej przepompowni wody w m. G┼éuszyn oraz wyposa┼╝enie oczyszczalni ┼Ťciek├│w w Morzycach w instalacj─Ö do osad├│w ┼Ťciekowych

Wi─Öcej »
Budowa strefowej przepompowni wody w m. Głuszyn

Wi─Öcej »
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Bytoń z dnia 18 października 2019 r.

Wi─Öcej »
REKRUTACJA DO KLUBU DZIECI─śCEGO NASZ MALUSZEK W MORZYCACH

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o silnym wietrze

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
INFORMACJA
Zmiana rachunku bankowego

Wi─Öcej »
INFORMACJA
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2019

Wi─Öcej »
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego we Włocławku I

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o upałach

Wi─Öcej »
Przedszkole na start!
zasady r├│wno┼Ťci szans w naszym ┼╝yciu ju┼╝ od przedszkola

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o burzach z gradem

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
Upał

Wi─Öcej »
Wyposa┼╝enie i przebudowa Wiejskiego Centrum Kultury
pe┼éni─ůcego funkcj─Ö ┼Ťwietlicy wiejskiej w miejscowo┼Ťci Byto┼ä

Wi─Öcej »
Wójt Gminy Bytoń
Zaprasza mieszkańców

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o silnym deszczu z burzami

Wi─Öcej »
ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU

Wi─Öcej »
Gminny pejza┼╝ kulturalny

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
BIEGAJ Z NAMI

Wi─Öcej »
OBWIESZCZENIE
Komisji Okr─Ögowej Nr 76. w Bytoniu

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Ogłoszenie - Kurenda

Fundacja Dar Oze z przyjemno┼Ťci─ů informuje o mo┼╝liwo┼Ťci uzyskania do 80.000 z┼é na instalacje fotowoltaiczne w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z ca┼éej Polski. Dofinansowanie nie mo┼╝e wynosi─ç wi─Öcej jak 40% warto┼Ťci inwestycji.

Wi─Öcej »
GraduatON

Wi─Öcej »
Rekrutacja do OHP

Wi─Öcej »
Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS.

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
OBWIESZCZENIE
Komisji Okr─Ögowej Nr 76. w Bytoniu

Wi─Öcej »
Bezpłatna mamografia

Wi─Öcej »
UWAGA ROLNICY!

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o burzach z gradem/1

Wi─Öcej »
Ogłoszenie

Wi─Öcej »
Dy┼╝ury aptek
Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o burzach z gradem/2

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o burzach z gradem/1

Wi─Öcej »
JAK FENIKS Z POPIOŁU
warsztaty z filcowania i asertywno┼Ťci w profilaktyce wypalenia nie tylko zawodowego

Wi─Öcej »
JAK TO JEST ZROBIONE?
mi─Ödzypokoleniowe warsztaty r─Ökodzielnicze

Wi─Öcej »
List przezesa KRUS

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
Burze

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o burzach z gradem

Wi─Öcej »
Kondolencje
oraz wyrazy głębokiego współczucia

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o upałach

Wi─Öcej »
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje
Nowe kwoty przychodu decyduj─ůce o zmniejszeniu lub zawieszeniu ┼Ťwiadcze┼ä emerytalno-rentowych od dnia 1 czerwca 2019 r.

Wi─Öcej »
Informacja dla rolnik├│w i domownik├│w
kt├│rzy podlegaj─ůc ubezpieczeniu w KRUS dodatkowo prowadz─ů pozarolnicz─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů

Wi─Öcej »
MINISTER Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
El┼╝bieta Rafalska

Wi─Öcej »
List Prezydenta RP

Wi─Öcej »
KONWENT WÓJTÓW GMIN WIEJSKICH

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o burzach z gradem

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o burzach z gradem/1

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o intensywnych opadach deszczu z burzami

Wi─Öcej »
KUJAWSKO-POMORSKA IZBA ROLNICZA
wybory do rad powiatowych izb rolniczych na dzień 28 lipca 2019 roku.

Wi─Öcej »
NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK
mi─Ödzypokoleniowa integracja

Wi─Öcej »
POSTANOWIENIE NR 83/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I
w sprawie zwo┼éania pierwszych posiedze┼ä obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Par┼éamentu Europejskiego zarz─ůdzonych na dzie┼ä 26 maja 2019 r.

Wi─Öcej »
Wójt Gminy Bytoń
informuje

Wójt Gminy Byto┼ä informuje, i┼╝ zgodnie z art. 2 ust.2. pkt 2 ustawy z 22.02.2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap─Ödowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 428) wyp┼éata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji wydanych w I terminie nast─ůpi w terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2019 r.

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie
o silnym wietrze

Wi─Öcej »
┼╗YCZENIE WIELKANOCNE

Wi─Öcej »
ZAPRASZAMYMIESZKAŃCÓW NA SPOTKANIE INFORMACYJNE
#NowaPi─ůtka

Wi─Öcej »
Nie wypalaj traw!

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o przymrozkach

Wi─Öcej »
Szkolenie: DOBRY PROJEKT SZANSĄ NA NOWE DZIAŁANIA
podnoszenie kompetencji i umiej─Ötno┼Ťci organizacji pozarz─ůdowych w zakresie pozyskiwania funduszy zewn─Ötrznych

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o przymrozkach

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
SZANOWNI RODZICE DRODZY UCZNIOWIE NASZYCH SZKÓŁ

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
silny wiatr

Wi─Öcej »
Młodzieżowa Przystań

Wi─Öcej »
INFORMACJA KRUS
Kasa informuje, ┼╝e Uchwa┼é─ů Nr 2 Rady Ubezpieczenia Spo┼éecznego Rolnik├│w z dnia 6 marca 2019 r. zosta┼éa og┼éoszona wysoko┼Ť─ç miesi─Öcznej sk┼éadki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzy┼äskie w II kwartale 2019 r.
Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
silny wiatr

Wi─Öcej »
Wyposa┼╝enie oczyszczalni ┼Ťciek├│w w Morzycach w instalacj─Ö do osad├│w ┼Ťciekowych

Wi─Öcej »
DECYZJA
o ┼Ťrodowiskowych uwarunkowaniach

ustalam ┼Ťrodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsi─Öwzi─Öcia polegaj─ůcego na budowie instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w procesie krakingu, na dzia┼éce nr 113/1 w Wandynowie, gm. Byto┼ä

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
┼╗yczenia

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o silnym wietrze

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
INFORMACJA KRUS
Nowe kwoty przychodu decyduj─ůce o zmniejszeniu lub zawieszeniu ┼Ťwiadcze┼ä emerytalno-rentowych od dnia 01 marca 2019 r.

Wi─Öcej »
ZAPROSZENIE

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o oblodzeniu

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Informacja
dotycz─ůca zasad potr─ůcania zaliczek na podatek oraz obowi─ůzk├│w ci─ů┼╝─ůcych na rolnikach w zwi─ůzku z zawarta umow─ů o pomocy przy zbiorach.
Wi─Öcej »
Powiatowe spotkania z rolnikami - Powiat Radziejowski

Wi─Öcej »
Zmiany w PIT od 1 stycznia 2019
dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Informacja

Wi─Öcej »
Kondolencje

Wi─Öcej »
OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM

Wi─Öcej »
Naszej drogiej Kole┼╝ance
Pani Jolancie Balcerak

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o marzn─ůcych opadach

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
┼╗yczenia

Wi─Öcej »
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
ZADRZEWIENIE I ZAKRZEWIENIE TERENU GMINY BYTOŃ

Wi─Öcej »
KOŁO ŁOWIECKIE NR 67 GRZYWACZ
Wniosek o szacowanie szk├│d
Wi─Öcej »
INFORMACJA
GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

Wi─Öcej »
Gmina Byto┼ä w trosce o ┼Ťrodowisko!Wi─Öcej »
Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór zrealizowana przy współpracy z Województwem Kujawsko-Pomorskim

Wi─Öcej »
ARiMR
Dzień Konsultacji

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
ZUS pracuje dłużej
Ju┼╝ w najbli┼╝sz─ů sobot─Ö e-zwolnienia staj─ů si─Ö jedyn─ů mo┼╝liw─ů form─ů zwolnie┼ä lekarskich. ZUS robi kolejny krok by u┼éatwi─ç lekarzom przej┼Ťcie od formy papierowej do e-ZLA. D┼éu┼╝ej otwarte b─Öd─ů sale obs┼éugi klienta i Centrum Obs┼éugi Telefonicznej.
Wi─Öcej »
KRUS
KRUS partnerem kampanii UOKiK Seniorze, nie daj si─Ö oszuka─ç!
Wi─Öcej »
KRUS
Od 1 grudnia 2018 r. rolnicy nie b─Öd─ů musieli dostarcza─ç za┼Ťwiadcze┼ä lekarskich do KRUS
Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Mikołaj Bogdanowicz

Wi─Öcej »
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki

Wi─Öcej »
ZUS
Informacja prasowa

Wi─Öcej »
Zaproszenie na szkolenie

Wi─Öcej »
─ćWICZENIA RENEGADE

Wi─Öcej »
Prezent od Prezydenta RP
Andrzeja Dudy

Wi─Öcej »
UWAGA ROLNIKU!
ZAPOZNAJ SI─ś Z PONI┼╗SZ─ä TRE┼ÜCI─ä

Wi─Öcej »
WÓJT GMINY BYTOŃ
NARODOWE ┼ÜWI─śTO NIEPODLEG┼üO┼ÜCI W BYTONIU

Wi─Öcej »
Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarskiego i zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Głuszyńskim


Wi─Öcej »
Dystrybucja ┼╗ywno┼Ťci
Program Operacyjny Pomoc ┼╗ywno┼Ťciowa 2014-2020

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne nr 42
Silny wiatr

Wi─Öcej »
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
Mikołaj Bogdanowicz

Wi─Öcej »
ZUS Informacja prasowa
Studencie uwa┼╝aj by nie straci─ç renty rodzinnej
Wi─Öcej »
ZAPROSZENIE

Wi─Öcej »
OGŁOSZENIE

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
KONWENT WÓJTÓW GMIN WIEJSKICH
Podzi─Ökowania Przewodnicz─ůcego Konwentu dla W├│jta Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Kontynuacja grupowego ubezpieczenia nast─Öpstw nieszcz─Ö┼Ťliwych wypadk├│w i chor├│b dzieci rolnik├│w
Wi─Öcej »
OGŁOSZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne nr 39
Burze z gradem

Wi─Öcej »
Informacja Prasowa

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
Działanie 3.1.
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodz─ůcej ze ┼║r├│de┼é odnawialnych

Wi─Öcej »
Informacja

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
WÓJT GMINY BYTOŃ
Zaprasza Mieszkańców

Wi─Öcej »
CZYSTE POWIETRZE

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne nr. 36
Burze z gradem

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne nr. 34
Burze z gradem

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o upałach

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o upałach

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
Burze z gradem

Wi─Öcej »
Informacja prasowa
Zapytaj eksperta ZUS o swoj─ů emerytur─Ö
Wi─Öcej »
WKU
III turnus służby przygotowawczej

Wi─Öcej »
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w ┼Ťlad za Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi publikuje za┼éo┼╝enia rz─ůdowego Planu dla Wsi
Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o intensywnych opadach deszczu z burzami

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
intensywne opady deszczu z burzami

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
Intensywne opady deszczu z burzami

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne nr 27
Burze z gradem

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
KRUS INFORMACJA
Zmiany od 1 lipca br. w kwotach wolnych od potr─ůce┼ä i egzekucji
Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
Świadczenie
Dobry Start

Wi─Öcej »
INFORMACJA
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
Rekrutacja na rok szkolny 2018-2019

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne nr 2
Burze z gradem

Wi─Öcej »
Godziny pracy aptek og├│lnodost─Öpnych na terenie Powiatu Radziejowskiego

Wi─Öcej »
Ogłoszenie

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne nr 1
Burze z gradem

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
Wójt Gminy Bytoń informuje

Wi─Öcej »
KOMUNIKAT

Wi─Öcej »
INFORMACJA

Wi─Öcej »
Otwarty nab├│r
partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Wi─Öcej »
Informacja
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
ZADRZEWIENIE I ZAKRZEWIENIE TERENU GMINY BYTOŃ

Wi─Öcej »
Informacja

Wi─Öcej »
Transport i unieszkodliwienie wyrob├│w zawieraj─ůcych azbest z obiekt├│w budowlanych zniszczonych lub u

Wi─Öcej »
Informacja

Wi─Öcej »
Transport i unieszkodliwienie wyrob├│w zawieraj─ůcych azbest w terenu Gminy Byto┼ä

Wi─Öcej »
Informacja

Wi─Öcej »
Informacja
o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Wi─Öcej »
┼╗yczenia
z okazji Dnia Matki

Wi─Öcej »
Komunikat w sprawie RODO
Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Bytoniu
Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne
o burzach z gradem

Wi─Öcej »
Dzie┼ä Samorz─ůdu Terytorialnego

Wi─Öcej »
ZAPROSZENIE
na Dzień Dziecka

Wi─Öcej »
Ostrze┼╝enie meteorologiczne nr 18
Zjawisko: burze z gradem

Wi─Öcej »
Otwarty nab├│r
partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych
Wi─Öcej »
Zapraszamy
na szkolenia realizowane przez TRGP w ramach projektu Kujawsko-Pomorska Akademia Lider├│w

Wi─Öcej »
Zaproszenie na spotkanie

Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 11150829