logo
PRAWO MIEJSCOWE » INFORMACJE GKiRG
Informacje o stanie wody

Ocena jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi
Wi─Öcej »
Ocena jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi
Wi─Öcej »
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA GMINY BYTON
Wi─Öcej »
Ocena jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi

Pa┼ästwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie na podstawie wyników bada┼ä wody (sprawozdania z bada┼ä nr: LHK-632-1-98/N/22. LHK-632-1-99/N/22 z dnia 13.06.2022r. oraz LF.9051.2.354.2.22 z dnia 02.06.2022r.) pobranej w dniu 24.05.2022r. z wodoci─ůgu w Witowie, gm. Byto┼ä w punktach poboru - stacja uzdatniania wody kran z miejsca rozprowadzania wody do sieci rozdzielczej oraz w sklepie przemys┼éowym w Witowie. gm. Byto┼ä - kran na zapleczu, a tak┼╝e na podstawie sprawozdania z badania wody pobranej w ramach kontroli wewn─Ötrznej w dniu 01.06.2022r. (nr sprawozdania LHK-632-1-285/S/22) stwierdza, ┼╝e woda z w/w wodoci─ůgu w badanym zakresie, odpowiada wymaganiom rozporz─ůdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294). a tym samym nadaje si─Ö do spo┼╝ycia.

Wi─Öcej »
Ocena jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi

Pa┼ästwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie na podstawie wyników badania wody (sprawozdania z bada┼ä nr: L.HK-632-1-159/N/21, L.HK-632-1-158/N/21 z dnia 28.10.2021r.) pobranej w dniu 19.10.2021r. z wodoci─ůgu w Bytoniu,- w punktach poboru - stacja uzdatniania wody - kran z miejsca rozprowadzania wody do sieci rozdzielczej, Urz─ůd Gminy Byto┼ä - kran w WC oraz na postawie wyników bada┼ä wody pobranej w ramach kontroli wewn─Ötrznej w dniu 23.11.2021r. (sprawozdanie z bada┼ä nr LHK-632-1-708/S/21 z dnia 01.12.2021r.) stwierdza, ┼╝e woda w/w wodoci─ůgu w badanym zakresie, odpowiada wymaganiom rozporz─ůdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294), a tym samym nadaje si─Ö do spo┼╝ycia.

Wi─Öcej »
Ocena jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi

Pa┼ästwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie na podstawie wyników badania wody (sprawozdania z bada┼ä nr: LHK-632-1-45/N/21, LHK-632-1- 46/N/21 z dnia 27.05.2021r.) pobranej w dniu 11.05.2021r. z wodoci─ůgu w Witowie - w punktach poboru - stacja uzdatniania wody kran z miejsca rozprowadzania wody do sieci rozdzielczej, w sklepie przemys┼éowym w Witowie — kran na zapleczu stwierdza, ┼╝e woda z w/w wodoci─ůgu w badanym zakresie, odpowiada wymaganiom rozporz─ůdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294), a tym samym nadaje si─Ö do spo┼╝ycia.

Wi─Öcej »
Ocena jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi

Pa┼ästwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie na podstawie wyników badania wody (sprawozdania z bada┼ä nr: LHK-623-1-38/N/21, LHK-632-1-39/N/21 z dnia 05.05.2021r.) pobranej w dniu 27.04.2021r. z wodoci─ůgu w Bytoniu - w punktach poboru - stacja uzdatniania wody kran z miejsca rozprowadzania wody do sieci rozdzielczej oraz w budynku Spó┼édzielni Handlowo - Us┼éugowej w Bytoniu - kran w WC stwierdza, ┼╝e wody z w/w wodoci─ůgu w badanym zakresie, odpowiada wymaganiom rozporz─ůzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294), a tym samym nadaje si─Ö do spo┼╝ycia.

Wi─Öcej »
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA GMINY BYTOŃ

Pa┼ästwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie dzia┼éaj─ůc na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r.o Pa┼ästwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 195), art.12 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod─Ö i zbiorowym odprowadzeniu ┼Ťcieków (tj. Dz. U. z z 2020 r. poz. 2028) oraz zgodnie z § 23 ust.1,2,3 pkt. 2, ust.4 pkt.1, ust. 5 rozporz─ůdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) dokona┼é oceny obszarowej jako┼Ťci wody produkowanej przez wodoci─ůgi zlokalizowane na terenie gminy Byto┼ä za rok 2020.

Wi─Öcej »
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA GMINY BYTOŃ

Pa┼ästwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie dzia┼éaj─ůc na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r.o Pa┼ästwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 poz. 59 z pó┼║n. zm. ), art.12 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod─Ö i zbiorowym odprowadzeniu ┼Ťcieków (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1495 z pó┼║n. zm.) oraz zgodnie z § 23 ust.1,2,3 pkt. 2, ust.4 pkt.1, ust. 5 rozporz─ůdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) dokona┼é oceny obszarowej jako┼Ťci wody produkowanej przez wodoci─ůgi zlokalizowane na terenie gminy Byto┼ä za rok 2019.

Wi─Öcej »
Ocena jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi

Pa┼ästwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie na podstawie wyników badania wody (sprawozdania z bada┼ä nr: LHK-632-1-218/N/19, LHK-632-1- 219N/19, LHK-632-1-220/N/19 z dnia 22.10.2019r.) pobranej w dniu 15.10.2019r. z wodoci─ůgu w Witowie - w punktach poboru - stacja uzdatniania wody kran z miejsca rozprowadzania wody do sieci rozdzielczej, w sklepie przemys┼éowym w tatowie — kran na zapleczu oraz w mieszkaniu prywatnym w Witowie, gm. Byto┼ä - kran w kuchni stwierdza, ┼╝e woda z w/w wodoci─ůgu w badanym zakresie, odpowiada wymaganiom rozporz─ůdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294), a tym samym nadaje si─Ö do spo┼╝ycia.

Wi─Öcej »
Ocena jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi

Pa┼ästwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie na podstawie wyników badania wody (sprawozdania z bada┼ä nr: LHK-632-1-125/N/19, LHK-632-1- 126/N/19 z dnia 04.06.2019r. oraz L.9051.2.476.2.19/LH┼╗ z dnia 07.06.2019r.) pobranej w dniu 28.05.2019r. z wodoci─ůgu w Witowie - w punktach poboru - stacja uzdatniania wody kran z miejsca rozprowadzania wody do sieci rozdzielczej, w sklepie przemys┼éowym w Witowie — kran na zapleczu oraz na postawie wyników bada┼ä wody pobranej w ramach kontroli wewn─Ötrznej w dniu 10.06.2019r. (sprawozdanie z bada┼ä nr: LHK-632-1-337/S/19, LHK-632-1-338/S/19 z dnia 25.06.2019r.) stwierdza, ┼╝e woda z w/w wodoci─ůgu w badanym zakresie, odpowiada wymaganiom rozporz─ůdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294), a tym samym nadaje si─Ö do spo┼╝ycia.

Wi─Öcej »
Ocena jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi

Pa┼ästwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie na podstawie wyników badania wody (sprawozdania z bada┼ä nr: LHK-632-1-123/N/19, LHK-632-1- 124/N/19 z dnia 12.06.2019r. oraz L.9051.2.476.1.19/LH┼╗ z dnia 07.06.2019r ) pobranej w dniu 28.05.2019r. z wodoci─ůgu w Bytoniu - w punktach poboru - stacja uzdatniania wody kran z miejsca rozprowadzania wody do sieci rozdzielczej, Sklep spo┼╝ywczy „Lewiatan" w Bytoniu- kran w pomieszczeniu socjalnym stwierdza, ┼╝e woda z w/w wodoci─ůgu w badanym zakresie, odpowiada wymaganiom rozporz─ůdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294), a tym samym nadaje si─Ö do spo┼╝ycia.

Wi─Öcej »
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA GMINY BYTOŃ

Pa┼ästwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie dzia┼éaj─ůc na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r.o Pa┼ästwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U z 2019 poz. 59), art.12 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod─Ö i zbiorowym odprowadzeniu ┼Ťcieków (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z pó┼║n.zm.) oraz zgodnie z § 23 ust.1,2,3 pkt. 2, ust.4 pkt.1, ust. 5 rozporz─ůdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) dokona┼é oceny obszarowej jako┼Ťci wody produkowanej przez wodoci─ůgi zlokalizowane na terenie gminy Byto┼ä za rok 2018.

Wi─Öcej »
Ocena jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi

Pa┼ästwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie na podstawie wyników badania wody (sprawozdania z bada┼ä nr: LHK-632-1-227/N/18, LHK-632-1- 228/N/18 oraz LHK-632-1-229/N/18 z dnia 16.10.2018r.) pobranej w dniu 09.10.2018r. z wodoci─ůgu w Witowie - w punktach poboru - stacja uzdatniania wody kran z miejsca rozprowadzania wody do sieci rozdzielczej, Gimnazjum w Witowiekran w WC oraz mieszkanie prywatne w Witowie — kran w WC oraz na postawie wyników bada┼ä wody pobranej w ramach kontroli wewn─Ötrznej w dniu 09.11.2018r. (sprawozdanie z bada┼ä nr: LHK-632-1-620/S/18 , LHK-632-1-619/S/18 z dnia 13.11.2018r.) stwierdza, ┼╝e woda z w/w wodoci─ůgu w badanym zakresie, odpowiada wymaganiom rozporz─ůdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294), a tym samym nadaje si─Ö do spo┼╝ycia.

Wi─Öcej »
Ocena jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi
pobranej w dniu 09.10.2018r. z wodoci─ůgu w Bytoniu
Wi─Öcej »
Ocena jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi
pobranej w dniu 22.05.2018r. z wodoci─ůgu w Bytoniu
Wi─Öcej »
Ocena jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi
pobranej w dniu 22.05.2018r. z wodoci─ůgu w Witowie
Wi─Öcej »
Ocena jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi
pobranej w dniu 26.09.2017r. z wodoci─ůgu w Witowie
Wi─Öcej »
Ocena jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi
pobranej w dniu 04.10.2017r. z wodoci─ůgu w Bytoniu
Wi─Öcej »
KOMUNIKAT NR 1
Z DNIA 28.09.2017 r.

KOMUNIKAT NR 1 (DOTYCZĄCY WODOCIĄGU BYTOŃ) Z DNIA 28.09.2017 r.


WÓJTA GMINY BYTO┼â


WYDANY W POROZUMIENIU


Z PAŃSTWOWYM POWIATOWYM INSPEKTOREM SANITARNYM W RADZIEJOWIE


WA┼╗NA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH


 


W wodzie z wodoci─ůgu w Bytoniu stwierdzono obecno┼Ť─ç bakterii grupy coli. Woda nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym okre┼Ťlonym w za┼é─ůczniku nr 3 cz─Ö┼Ť─ç A punkt 1 do rozporz─ůdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).


W zwi─ůzku z powy┼╝szym, Pa┼ästwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie stwierdzi┼é brak przydatno┼Ťci wody do spo┼╝ycia przez ludzi z wodoci─ůgu w Bytoniu i nakaza┼é unieruchomienie wodoci─ůgu.


Wodoci─ůg w Bytoniu zaopatruje ok. 2375 osób - mieszka┼äców 14 miejscowo┼Ťci: Byto┼ä, ┼Üwiesz, Nasi┼éowo, Niegibalice, Borowo, Litychowo, Holendry, Nowy Dwór, Morzyce, Oszczywilk, Brylewo, Budzis┼éaw, D─ůbrowa, Sikorowo.


Obecnie mieszka┼äcy korzystaj─ůcy z wody z wodoci─ůgu w Bytoniu zostali zaopatrzeni w wod─Ö o w┼éa┼Ťciwej jako┼Ťci z innego ┼║ród┼éa, tj. wodoci─ůgu w Witowie, gm. Byto┼ä


Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Prosimy przekaza─ç t─Ö informacj─Ö Pa┼ästwa s─ůsiadom.


W przypadku pyta┼ä prosimy o kontakt z Urz─Ödem Gminy w Bytoniu, numer telefonu 54 285 13 77 lub 506 650 248 (czynny ca┼éodobowo).

Wi─Öcej »
Ocena jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi
pobranej w dniu 11.04.2017r. z wodoci─ůgu w Witowie
Wi─Öcej »
Ocena jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi
pobranej w dniu 21.04.2017r. z wodoci─ůgu w Bytoniu
Wi─Öcej »
Ocena jako┼Ťci wody przeznaczonej do spo┼╝ycia przez ludzi
2016.04.12
 
Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 11195673