logo
GOPS
Deklaracja dost─Öpno┼Ťci

Deklaracja dost─Öpno┼Ťci

DEKLARACJA DOST─śPNO┼ÜCI


 


Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Bytoniu zobowi─ůzuje si─Ö zapewni─ç dost─Öpno┼Ť─ç elementów strony internetowej zgodnie z ustaw─ů z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost─Öpno┼Ťci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, poprzez ich umieszczenie na stronie podmiotowej BIP jednostki samorz─ůdu terytorialnego. O┼Ťwiadczenie w sprawie dost─Öpno┼Ťci cyfrowej ma zastosowanie do elementów strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urz─Ödu Gminy w Bytoniu


Data publikacji strony internetowej: ……………..


Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22


Status pod wzgl─Ödem zgodno┼Ťci z ustaw─ů


 


Strona internetowa jest cz─Ö┼Ťciowo zgodna z ustaw─ů z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost─Öpno┼Ťci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodno┼Ťci lub wy┼é─ůcze┼ä wymienionych poni┼╝ej:


 


Tre┼Ťci niedost─Öpne  • filmy nie posiadaj─ů napisów dla osób nies┼éysz─ůcych,

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie s─ů w ca┼éo┼Ťci dost─Öpne cyfrowo, pliki publikowane po 2020-09-23 s─ů dost─Öpne lub maj─ů dodatkowo zamieszczane wersje dost─Öpne (np. w formacie DOC),

  • brak odpowiedniej struktury nag┼éówkowej artyku┼éów, tre┼Ťci te s─ů uaktualniane przy bie┼╝─ůcej obs┼éudze strony.


Wy┼é─ůczenia:  • filmy opublikowane przed 23 wrze┼Ťnia 2020 r. s─ů wy┼é─ůczone z obowi─ůzku zapewniania dost─Öpno┼Ťci,

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 wrze┼Ťnia 2020 r. s─ů wy┼é─ůczone z obowi─ůzku zapewniania dost─Öpno┼Ťci,

  • mapy s─ů wy┼é─ůczone z obowi─ůzku zapewniania dost─Öpno┼Ťci,

  • pliki wytworzone przez inne podmioty ni┼╝ Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej         w Bytoniu i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie s─ů dost─Öpne z uwagi na brak dost─Öpu do danych ┼║ród┼éowych,

  • tre┼Ťci archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bie┼╝─ůcych zada┼ä s─ů wy┼é─ůczone z obowi─ůzku zapewniania dost─Öpno┼Ťci.


O┼Ťwiadczenie sporz─ůdzono dnia: 2020-09-22. Deklaracj─Ö sporz─ůdzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dost─Öpno┼Ťci─ů strony internetowej prosimy o kontakt. Osob─ů kontaktow─ů jest Ewelina Lewandowska, gops@ugbyton.pl Kontaktowa─ç mo┼╝na si─Ö tak┼╝e dzwoni─ůc na numer telefonu (54) 285 13 27. T─ů sam─ů drog─ů mo┼╝na sk┼éada─ç wnioski o udost─Öpnienie informacji niedost─Öpnej oraz sk┼éada─ç ┼╝─ůdania zapewnienia dost─Öpno┼Ťci.


Ka┼╝dy ma prawo do wyst─ůpienia z ┼╝─ůdaniem zapewnienia dost─Öpno┼Ťci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiego┼Ť ich elementu. Mo┼╝na tak┼╝e za┼╝─ůda─ç udost─Öpnienia informacji za pomoc─ů alternatywnego sposobu dost─Öpu, na przyk┼éad przez odczytanie niedost─Öpnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawarto┼Ťci filmu bez audiodeskrypcji itp. ┼╗─ůdanie powinno zawiera─ç dane osoby zg┼éaszaj─ůcej ┼╝─ůdanie, wskazanie, o któr─ů stron─Ö internetow─ů lub aplikacj─Ö mobiln─ů chodzi oraz sposób kontaktu. Je┼╝eli osoba ┼╝─ůdaj─ůca zg┼éasza potrzeb─Ö otrzymania informacji za pomoc─ů alternatywnego sposobu dost─Öpu, powinna tak┼╝e okre┼Ťli─ç dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizowa─ç ┼╝─ůdanie niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w ci─ůgu 7 dni od dnia wyst─ůpienia z ┼╝─ůdaniem. Je┼╝eli dotrzymanie tego terminu nie jest mo┼╝liwe, podmiot publiczny niezw┼éocznie informuje o tym wnosz─ůcego ┼╝─ůdanie, kiedy realizacja ┼╝─ůdania b─Ödzie mo┼╝liwa, przy czym termin ten nie mo┼╝e by─ç d┼éu┼╝szy ni┼╝ 2 miesi─ůce od dnia wyst─ůpienia z ┼╝─ůdaniem. Je┼╝eli zapewnienie dost─Öpno┼Ťci cyfrowej nie jest mo┼╝liwe, podmiot publiczny mo┼╝e zaproponowa─ç alternatywny sposób dost─Öpu do informacji.


Postępowanie odwoławcze


W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji ┼╝─ůdania zapewnienia dost─Öpno┼Ťci lub alternatywnego sposobu dost─Öpu do informacji, wnosz─ůcy ┼╝─ůdanie mo┼╝ne z┼éo┼╝y─ç skarg─Ö w sprawie zapewniana dost─Öpno┼Ťci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wy┼╝ej procedury mo┼╝na tak┼╝e z┼éo┼╝y─ç wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dost─Öpno┼Ť─ç architektoniczna  1. Budynek Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Bytoniu


Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Bytoniu znajduje si─Ö w budynku Urz─Ödu Gminy Byto┼ä, Byto┼ä 72, 88-231 Byto┼ä


Do budynku prowadzi  1  wej┼Ťcie .


Do wej┼Ťcia prowadz─ů:  schody oraz podjazd dla wózków, znajduj─ůcy si─Ö przy schodach.


Nad wej┼Ťciem nie ma g┼éo┼Ťników systemu naprowadzaj─ůcego d┼║wi─Ökowo osoby niewidome
 i s┼éabowidz─ůce.


Wej┼Ťcie nie jest  zabezpieczone bramkami.


W budynku nie ma windy.


Dla osób na wózkach dost─Öpne s─ů  korytarze i pomieszczenia na parterze .


Brak jest toalety dla osób niepe┼énosprawnych.


Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepe┼énosprawnych.


Do budynku i wszystkich jego pomieszcze┼ä mo┼╝na wej┼Ť─ç z psem asystuj─ůcym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma p─Ötli indukcyjnych.


W budynku nie ma oznacze┼ä w alfabecie brajla ani oznacze┼ä kontrastowych lub w druku powi─Ökszonym dla osób niewidomych i s┼éabowidz─ůcych.


W Gminnym O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej nie mo┼╝na skorzysta─ç na miejscu z t┼éumacza j─Özyka migowego ani z t┼éumacza Polskiego J─Özyka Migowego (PJM) online.


Aplikacja mobilna


Brak aplikacji mobilnej  1. Budynek: Klub Seniora


Klub Seniora znajduje si─Ö w Stró┼╝ewie 16, 88-231 Byto┼ä


Do budynku prowadzi  1 wej┼Ťcie.


Do wej┼Ť─ç prowadz─ů  schody oraz podjazd dla wózków znajduj─ůcy si─Ö przy schodach.


Nad wej┼Ťciami nie ma  g┼éo┼Ťników systemu naprowadzaj─ůcego d┼║wi─Ökowo osoby niewidome i s┼éabowidz─ůce.


Wej┼Ťcie nie jest zabezpieczone bramkami.


W budynku nie ma windy.


Toaleta dla osób niepe┼énosprawnych znajduje si─Ö na parterze.


Przed budynkiem brak wyznaczonego  miejsca parkingowego dla osób niepe┼énosprawnych.


Do budynku i wszystkich jego pomieszcze┼ä mo┼╝na wej┼Ť─ç z psem asystuj─ůcym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma p─Ötli indukcyjnych.


W budynku nie ma oznacze┼ä w alfabecie brajla ani oznacze┼ä kontrastowych lub w druku powi─Ökszonym dla osób niewidomych i s┼éabowidz─ůcych.


W budynku nie można skorzystać na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) online.


Aplikacja mobilna


Brak aplikacji mobilnej


 

Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 11150846