logo
PRAWO MIEJSCOWE » Uchwa┼éy Rady
2006-2010

Uchwała Nr XXXV/196/10
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/195/10
w sprawie wniosku dotycz─ůcego ustalenia urz─Ödowej nazwy P┼Ťcininek dla miejscowo┼Ťci o urz─Ödowej nazwie P┼Ťcinek
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/194/10
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo┼Ťci Witowo na lata 2010-2020
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/193/10
w sprawie stwierdzenia wyga┼Ťni─Öcia mandatu radnego
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/192/10
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp├│┼épracy z organizacjami pozarz─ůdowymi na terenie Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/191/10
w sprawie zwolnie┼ä od podatku od nieruchomo┼Ťci na terenie Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/190/10
w sprawie okre┼Ťlenia wysoko┼Ťci stawek podatku od ┼Ťrodk├│w transportowych na obszarze gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/189/10
w sprawie obni┼╝enia ┼Ťredniej ceny sprzeda┼╝y drewna uzyskanej przez nadle┼Ťnictwa za pierwsze trzy kwarta┼éy 2010 roku przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku le┼Ťnego oraz okre┼Ťlenia wzoru formularzy podatkowych na terenie Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/188/10
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/187/10
w sprawie wysoko┼Ťci stawek podatku od nieruchomo┼Ťci oraz okre┼Ťlenia wzor├│w formularzy podatkowych na obszarze Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXV/186/10
w sprawie obni┼╝enia ┼Ťredniej ceny skupu ┼╝yta za 1 dt przyj─Ötej jako podstaw─Ö obliczania podatku rolnego oraz okre┼Ťlenia wzor├│w formularzy podatkowych na obszarze Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIV/185/10
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIV/184/10
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo┼Ťci Witowo na lata 2010-2020
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIV/183/10
w sprawie okre┼Ťlenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud┼╝etu gminy, informacji o kszta┼étowaniu si─Ö wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze p├│┼érocze
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIV/182/10
w sprawie szczeg├│┼éowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozk┼éadania na raty sp┼éaty nale┼╝no┼Ťci pieni─Ö┼╝nych maj─ůcych charakter cywilnoprawny przypadaj─ůcych Gminie Byto┼ä lub jej jednostkom podleg┼éym oraz wskazania organu i os├│b do tego upraw
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIV/181/10
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIV/180/10
w sprawie zaci─ůgni─Öcia d┼éugoterminowej po┼╝yczki na wyprzedzaj─ůce finansowanie dzia┼éa┼ä finansowych ze ┼Ťrodk├│w pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIV/179/10
w sprawie przyjęcia "Gminnego programu dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych na lata 2010-2013"
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIV/178/10
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIV/177/10
w sprawie ustalenia szczeg├│┼éowych zasad utrzymania czysto┼Ťci i porz─ůdku na terenie Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIII/176/10
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIII/175/10
w sprawie uchylenia uchwa┼éy Nr XXIX/154/09 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorz─ůdowi wojew├│dztwa Kujawko - Pomorskiego na realizacj─Ö zadania bie┼╝─ůcego - budowa chodnika przy drodze wojew├│dzkiej Ujma Du
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIII/174/10
w sprawie przyst─ůpienia do projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczni├│w klas I - III Szk├│┼é Podstawowych w Wojew├│dztwie Kujawsko - Pomorskim
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIII/173/10
w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr XXVII/139/09 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problem├│w Alkoholowych stanowi─ůcego cz─Ö┼Ť─ç strategii rozwi─ůzywanie problem├│w spo┼éecznych" oraz "Har
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIII/172/10
w sprawie zaci─ůgni─Öcia po┼╝yczki d┼éugoterminowej na finansowanie planowanego deficytu bud┼╝etu
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXIII/171/10
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXII/170/10
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXII/169/10
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizacj─Ö zadania bie┼╝─ůcego - remont drogi powiatowej Faliszewo - Rybiny
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXII/168/10
w sprawie przyst─ůpienia i realizacji projektu kluczowego e-Us┼éugi-e-Organizacja - pakiet rozwi─ůza┼ä informatycznych dla jednostek organizacyjnych wojew├│dztwa kujawsko-pomorskiego
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXII/167/10
w sprawie upowa┼╝nienia Kierownika Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Bytoniu do prowadzenia post─Öpowania w sprawach ┼Ťwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXII/166/10
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zawarcie umowy nieodp┼éatnego u┼╝yczenia z Przedsi─Öbiorstwem Obs┼éugi Rolnictwa Gospodarki Komunalnej ROLBYT sp├│┼éka z o.o. w Bytoniu na czas nieokre┼Ťlony
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXII/165/10
w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXII/164/10
w sprawie przyst─ůpienia i realizacji projektu opracowanego w ramach dzia┼éania 9.1.2 PO KL, dotycz─ůcego wsparcia szk├│┼é podstawowych, gimnazj├│w i lice├│w
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXI/163/10
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXI/162/10
w sprawie upowa┼╝nienia Kierownika Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Bytoniu do prowadzenia post─Öpowania w sprawach ┼Ťwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXI/161/10
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXI/160/10
w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/102/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 marca 2009 roku
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXXI/159/2010
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bytoń na 2009 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXX/158/10
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXX/157/10
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zawarcie umowy u┼╝yczenia ze Szko┼é─ů Podstawow─ů w Morzycach na czas nieokre┼Ťlony
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXX/156/10
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zawarcie umowy u┼╝yczenia z Publicznym Gimnazjum w Witowie na czas nieokre┼Ťlony
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIX/155/09
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIX/154/09
w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorz─ůdowi wojew├│dztwa Kujawsko - Pomorskiego na realizacj─Ö zadania bie┼╝─ůcego - budowa chodnika przy drodze wojew├│dzkiej Ujma Du┼╝a - Piotrk├│w Kujawski
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIX/153/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo┼Ťci Morzyce na lata 2009-2019
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIX/152/09
w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Bytoń na 2010 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVIII/151/09
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVIII/150/09
w sprawie konsultacji z mieszka┼äcami w zakresie ustalenia urz─Ödowej nazwy Witowo dla mieszka┼äc├│w miejscowo┼Ťci o urz─Ödowej nazwie G├│ry Witowskie i Nowe Witowo
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVIII/149/09
w sprawie uchwa┼éy nr XXVII/142/09 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie konsultacji z mieszka┼äcami w zakresie ustalenia urz─Ödowej nazwy P┼Ťcininek
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVIII/148/09
w sprawie powierzenia W├│jtowi Gminy Byto┼ä uprawnie┼ä w zakresie ustalania wysoko┼Ťci op┼éat za korzystanie z obiekt├│w i urz─ůdze┼ä u┼╝yteczno┼Ťci publicznej, stanowi─ůcych mienie samorz─ůdowe Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVIII/147/09
w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVII/146/09
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVII/145/09
w sprawie przyj─Öcia Programu Aktywno┼Ťci Lokalnej dla Gminy Byto┼ä na lata 2010-2013
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVII/144/09
w sprawie powierzenia W├│jtowi Gminy Byto┼ä uprawnie┼ä w zakresie ustalenia wysoko┼Ťci op┼éat za korzystanie z obiekt├│w i urz─ůdze┼ä u┼╝yteczno┼Ťci publicznej, stanowi─ůcych mienie samorz─ůdowe Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVII/143/09
w sprawie konsultacji z mieszka┼äcami w zakresie ustalenia urz─Ödowej nazwy Witowo dla miejscowo┼Ťci o urz─Ödowej nazwie G├│ry Witowskie
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVII/142/09
w sprawie konsultacji z mieszka┼äcami w zakresie ustalenia urz─Ödowej nazwy P┼Ťcininek
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVII/141/09
w sprawie zatwierdzenia taryf op┼éat za wod─Ö pobran─ů z urz─ůdze┼ä zaopatrzenia w wod─Ö oraz za ┼Ťcieki wprowadzane do urz─ůdze┼ä gminnych na terenie Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVII/140/09
w sprawie ustalenia g├│rnych stawek op┼éat pobieranych za odbi├│r odpad├│w komunalnych, nieczysto┼Ťci sta┼éych na terenie gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVII/139/09
w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problem├│w Alkoholowych stanowi─ůcego cz─Ö┼Ť─ç strategii rozwi─ůzywania problem├│w spo┼éecznych" oraz "Harmonogramu Dzia┼éa┼ä Gminnej Komisji Rozwi─ůzywania Problem├│w Alkoholowych na rok 2010"
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVII/138/09
w sprawie obni┼╝enia ┼Ťredniej ceny sprzeda┼╝y drewna uzyskanej przez nadle┼Ťnictwa za pierwsze trzy kwarta┼éy 2009 roku przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku le┼Ťnego oraz okre┼Ťlenia wzoru formularzy podatkowych na terenie Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVII/137/09
w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr XVII/76/08 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie wysoko┼Ťci stawek podatku od nieruchomo┼Ťci oraz okre┼Ťlenia wzor├│w formularzy podatkowych na obszarze Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/136/09
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/135/09
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokre┼Ťlony
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/134/09
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokre┼Ťlony
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/133/09
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokre┼Ťlony
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/132/09
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zawarcie umowy u┼╝yczenia ze Szko┼é─ů Podstawow─ů w Morzycach na czas nieokre┼Ťlony
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/131/09
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zawarcie umowy u┼╝yczenia z O┼Ťrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie na czas nieokre┼Ťlony
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/130/09
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zawarcie umowy u┼╝yczenia z Gminnym O┼Ťrodkiem Pomocy Spo┼éecznej w Bytoniu na czas nieokre┼Ťlony
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/129/09
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zawarcie umowy u┼╝yczenia z Gminn─ů Bibliotek─ů Publiczn─ů w Bytoniu na czas nieokre┼Ťlony
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/128/09
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomo┼Ťci oznaczonej nr geodezyjnym 14/8 po┼éo┼╝onym w Nowym Dworze
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/127/09
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp├│┼épracy z organizacjami pozarz─ůdowymi na terenie Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/126/09
w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/125/09
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Bytoniu
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXVI/124/09
w sprawie zmiany Statutu Gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXV/123/09
w sprawie upowa┼╝nienia W├│jta Gminy Byto┼ä do podpisania porozumienia o wsp├│┼épracy w zakresie realizacji wsp├│lnej inwestycji drogowej pomi─Ödzy Gmin─ů Byto┼ä i Powiatem Radziejowskim
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXV/122/09
w sprawie ustalenia kryteri├│w i trybu przyznawania nagr├│d dla nauczycieli
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXV/121/09
w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXV/120/09
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/119/09
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/118/09
w sprawie przyst─ůpienia i realizacji projektu opracowanego w ramach dzia┼éania 9.1.2 PO KL, dotycz─ůcego wsparcia szk├│┼é podstawowych, gimnazj├│w i lice├│w
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/117/09
w sprawie zmiany uchwa┼éy nr XVII/81/08 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 29 pa┼║dziernika 2008 roku w sprawie przyst─ůpienia i realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarz─ůdzaj─ůcej o┼Ťwiat─ů z terenu by┼éego wojew├│dztwa w
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/116/09
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIV/115/09
w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia radnych za udział w pracach Rady
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIII/114/09
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXIII/113/09
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/111/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego - remont drogi powiatowej Radziejów - Bytoń
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXII/112/09
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXII/111/09
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego - remont drogi powiatowej Radziejów - Bytoń
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXII/110/09
w sprawie wyra┼╝enia zgody na zawarcie umowy najmu z Komend─ů Wojew├│dzk─ů Policji w Bydgoszczy na czas nieokre┼Ťlony
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXII/109/09
w sprawie przeznaczenia do zdobycia nieruchomo┼Ťci oznaczonej nr geodezyjnym 14/9 i 14/3 po┼éo┼╝onych w Nowym Dworze
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXII/108/09
w sprawie zbycia nieruchomo┼Ťci oznaczonej numerem geodezyjnym 71/23 po┼éo┼╝onej w Niegibalicach
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXII/107/09
w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na dzia┼éalno┼Ť─ç W├│jta Gminy
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXII/106/09
w sprawie ustalenia regulaminu okre┼Ťlaj─ůcego wysoko┼Ť─ç oraz szczeg├│┼éowe warunki przyznawania nauczycielom dodatk├│w: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, nagr├│d, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora┼║nych zas─Öpstw
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXI/105/09
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXI/104/09
w sprawie przeznaczenia do zdobycia nieruchomo┼Ťci oznaczonej nr geodezyjnym 14/9 i 14/3 po┼éo┼╝onych w Nowym Dworze w trybie przetargu ograniczonego ustnego
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXI/103/09
w sprawie zbycia nieruchomo┼Ťci oznaczonej nr geodezyjnym 71 po┼éo┼╝onej w Budzis┼éawiu
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXI/102/09
w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ┼Ťciek├│w na terenie Gminy Byto┼ä ze ┼Ťrodk├│w Gminnego Funduszu Ochrony ┼Ürodowiska i Gospodarki Wodnej
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXI/101/09
w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji projektu pt. "Edukacja przedszkolna szans─ů na lepszy rozw├│j dzieci", w ramach konkursu zamkni─Ötego nr 1/POKL/9.1.1/2009, Poddzia┼éania 9.1.1. "Zmniejszenie nier├│wno┼Ťci w stopniu upowszechnienia edukacji prz
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XXI/100/09
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bytoń z wykonania budżetu za 2008 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XX/99/09
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia┼éalno┼Ť─ç W├│jta Gminy
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XX/98/09
w sprawie zmiany uchwa┼éy nr XXIV/138/05 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie oddania nieruchomo┼Ťci i ruchomo┼Ťci do eksploatacji sp├│┼éce ROLBYT w Bytoniu
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XX/97/09
w sprawie okre┼Ťlenia warunk├│w i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XX/96/09
w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ┼Ťciek├│w na terenie Gminy Byto┼ä ze ┼Ťrodk├│w bud┼╝etu gminy oraz Gminnego Funduszu Ochron ┼Ürodowiska i Gospodarki Wodnej
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XX/95/09
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwi─ůzywania Problem├│w Spo┼éecznych Gminy Byto┼ä w latach 2008-2013
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XIX/94/08
w sprawie zmian w bud┼╝ecie.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XIX/93/08
w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieni─Ö┼╝nego dla cz┼éonk├│w Ochotniczych Stra┼╝y Po┼╝arnych uczestnicz─ůcych w dzia┼éaniach ratowniczych lub szkoleniach po┼╝arniczych organizowanych przez Pa┼ästwow─ů Stra┼╝ Po┼╝arn─ů
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XIX/92/08
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2009 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVIII/91/08
w sprawie zmian w bud┼╝ecie.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVIII/90/08
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytoń.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVIII/89/08
w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problem├│w Alkoholowych stanowi─ůcego cz─Ö┼Ť─ç strategii rozwi─ůzywania problem├│w spo┼éecznych
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVIII/88/08
w sprawie zatwierdzenia taryf op┼éat za wod─Ö pobran─ů z urz─ůdze┼ä zaopatrzenia w wod─Ö oraz za ┼Ťcieki wprowadzane do urz─ůdze┼ä gminnych na terenie gminy Byto┼ä;
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVIII/87/08
w sprawie ustalenia g├│rnych stawek op┼éat pobieranych za odbi├│r odpad├│w komunalnych, nieczysto┼Ťci sta┼éych na terenie gminy Byto┼ä.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVII/86/08
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVII/85/08
w sprawie zmiany Uchwa┼éy nr XI/51/07 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 20.11.2007 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazw─ů
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVII/84/08
w sprawie uchylenia Uchwa┼éy Nr XVI/72/08 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 12 wrze┼Ťnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwa┼éy nr XI/51/07 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 20.11.2007 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazw─ů
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVII/83/08
w sprawie uchylenia uchwa┼éy Nr XVI/73/08 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 12 wrze┼Ťnia 2008 roku w sprawie nadania Statutu Urz─Ödowi Gminy w Bytoniu
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVII/82/08
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp├│┼épracy z organizacjami pozarz─ůdowymi na terenie Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVII/81/08
w sprawie przyst─ůpienia i realizacji projektu
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVII/80/08
w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVII/79/08
w sprawie: okre┼Ťlenia wysoko┼Ťci stawek podatku od ┼Ťrodk├│w transportowych na obszarze gminy Byto┼ä.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVII/78/08
w sprawie obni┼╝enia ┼Ťredniej ceny sprzeda┼╝y drewna uzyskanej przez nadle┼Ťnictwa za pierwsze trzy kwarta┼éy 2008 roku przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku le┼Ťnego oraz okre┼Ťlenia wzoru formularzy podatkowych na terenie Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVII/77/08
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVII/76/08
w sprawie wysoko┼Ťci stawek podatku od nieruchomo┼Ťci oraz okre┼Ťlenia wzor├│w formularzy podatkowych na obszarze Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVII/75/08
w sprawie obni┼╝enia ┼Ťredniej ceny skupu ┼╝yta za 1 dt przyj─Ötej jako podstaw─Ö obliczenia podatku rolnego oraz okre┼Ťlenia wzor├│w formularzy podatkowych na obszarze Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVI/74/08
w sprawie zmian w bud┼╝ecie.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVI/73/08
w sprawie nadania Statutu Urz─Ödowi Gminy w Bytoniu
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XVI/72/08
w sprawie zmiany Uchwa┼éy nr XI/51/07 Rady Gminy Byto┼ä z dnia 20.11.2007 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazw─ů
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XV/71/08
w sprawie zmian w bud┼╝ecie.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XV/70/08
w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników obsługi i administracji w szkołach Gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XV/69/08
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bytoń na lata 2008-2013
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XV/68/08
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo┼Ťci Byto┼ä na lata 2008-2016
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XIV/67/08
w sprawie zmian w bud┼╝ecie.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XIV/66/08
w sprawie przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Spo┼éecznej, Dzia┼éania 7.1 Rozw├│j i upowszechnianie aktualnej integracji, Poddzia┼éania 7.1.1 Rozw├│j i upowszechnianie aktywnej integracji przez o┼Ťrodki p
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XIV/65/08
w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XIV/64/08
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XIV/63/08
w sprawie zatwierdzenia taryf op┼éat za wod─Ö pobran─ů z urz─ůdze┼ä zaopatrzenia w wod─Ö oraz za ┼Ťcieki wprowadzane do urz─ůdze┼ä gminnych na terenie gminy Byto┼ä;
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XIII/62/08
w sprawie zmian w bud┼╝ecie.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XIII/61/08
w sprawie ustalenia g├│rnych stawek op┼éat pobieranych za odbi├│r odpad├│w komunalnych, nieczysto┼Ťci sta┼éych na terenie gminy Byto┼ä.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XIII/60/08
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bytoń z wykonania budżetu za 2007 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XII/59/07
w sprawie zmian w bud┼╝ecie.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XII/58/07
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp├│┼épracy z organizacjami pozarz─ůdowymi na terenie Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XII/57/07
w sprawie zbycia nieruchomo┼Ťci oznaczonej numerem geodezyjnym 71/24 po┼éo┼╝onej w Niegibalicach
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XII/56/07
w sprawie uchwalenia "Regulaminu Placu Zabaw"
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XII/55/07
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2008 rok.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XI/54/07
w sprawie zmian w bud┼╝ecie.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XI/53/07
w sprawie przej─Öcia zada┼ä dotycz─ůcych utrzymania grob├│w i cmentarzy wojennych.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XI/52/07
w sprawie: 1. przyst─ůpienia Gminy Byto┼ä do Stowarzyszenia
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XI/51/07
w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazw─ů
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XI/50/07
w sprawie powiadomienia skarbnika gminy Byto┼ä o obowi─ůzku z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia lustracyjnego
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XI/49/07
w sprawie powiadomienia sekretarza gminy Byto┼ä o obowi─ůzku z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia lustracyjnego
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XI/48/07
w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XI/47/07
w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników obsługi i administracji w szkołach Gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XI/46/07
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr XI/45/07
w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problem├│w Alkoholowych stanowi─ůcego cz─Ö┼Ť─ç strategii rozwi─ůzywania problem├│w spo┼éecznych
Wi─Öcej »
Uchwała Nr X/44/07
w sprawie obni┼╝enia ┼Ťredniej ceny sprzeda┼╝y drewna uzyskanej przez nadle┼Ťnictwa za pierwsze trzy kwarta┼éy 2007 roku przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku le┼Ťnego oraz okre┼Ťlenia wzoru formularzy podatkowych na terenie Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr IX/43/07
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Uchwała Nr IX/41/07
w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazw─ů "Gminna Biblioteka Publiczna w Bytoniu"
Wi─Öcej »
Uchwała Nr IX/40/07
w sprawie okre┼Ťlenia wysoko┼Ťci stawek podatku od ┼Ťrodk├│w transportowych na obszarze gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr IX/39/07
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Uchwała Nr IX/38/07
w sprawie stawek podatku od nieruchomo┼Ťci oraz okre┼Ťlenia wzor├│w formularzy podatkowych na obszarze Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr IX/37/07
w sprawie obni┼╝enia ┼Ťredniej ceny skupu ┼╝yta za 1 dt przyj─Ötej jako podstaw─Ö obliczania podatku rolnego oraz okre┼Ťlania zwor├│w formularzy podatkowych na obszarze Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr IX/36/07
w sprawie wyboru ławników
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VIII/35/07
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VIII/34/07
w sprawie przyst─ůpienia do porozumienia o wsp├│┼épracy pomi─Ödzy gminami Byto┼ä - Top├│lka - Piotrk├│w Kuj. w realizacji inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym w latach 2007-2013
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VIII/33/07
w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taks├│wk─ů na terenie gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VIII/32/07
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VIII/31/07
w sprawie powo┼éania zespo┼éu opiniodawczego ds. wyboru ┼éawnik├│w ludowych do s─ůd├│w powszechnych
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VII/30/07
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VII/29/07
w sprawie zatwierdzenia taryf op┼éat za ┼Ťcieki wprowadzane do urz─ůdze┼ä gminnych oraz przed┼éu┼╝enia czasu obowi─ůzywania dotychczasowych taryf op┼éat za wod─Ö pobran─ů z urz─ůdze┼ä zaopatrzenia w wod─Ö na terenie gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VII/28/07
w sprawie poboru niekt├│rych podatk├│w i op┼éat w drodze inkasa, okre┼Ťlonia inkasent├│w oraz wysoko┼Ťci wynagrodzenia za inkaso
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VII/27/07
w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr XXIV/138/05 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie oddania nieruchomo┼Ťci i ruchomo┼Ťci do eksploatacji sp├│┼éce ROLBYT w Bytoniu
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VI/26/07
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VI/25/07
w sprawie zminy uchwa┼éy Nr V/18/07 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie powiadomienia skarbnika gminy Byto┼ä o obowi─ůzku z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia lustracyjnego
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VI/24/07
w sprawie zminy uchwa┼éy Nr V/17/07 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie powiadomienia sekretarza gminy Byto┼ä o obowi─ůzku z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia lustracyjnego
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VI/23/07
w sprawie podwy┼╝szenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli kontraktowych
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VI/22/07
w sprawie podwy┼╝szenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli sta┼╝yst├│w
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VI/21/07
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego Przedsiębiorstwu Obsługi Rolnictwa Gospodarki Komunalnej ROLBYT spółka z o.o. w Bytoniu przez Gminę Bytoń
Wi─Öcej »
Uchwała Nr VI/20/07
w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Uchwała Nr V/19/07
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Uchwała Nr V/18/07
w sprawie powiadomienia skarbnika gminy Byto┼ä o obowi─ůzku z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia lustracyjnego
Wi─Öcej »
Uchwała Nr V/17/07
w sprawie powiadomienia sekretarza gminy Byto┼ä o obowi─ůzku z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia lustracyjnego
Wi─Öcej »
Uchwała Nr V/16/07
w sprawie wsp├│┼édzia┼éania z jednostkami samorz─ůdu tetytorialnego powiatu radziejowskiego w zakresie Lokalnej Grupy Dzia┼éania i opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi Leader.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr V/15/07
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bytoń z wykonania budżetu za 2006 rok
Wi─Öcej »
Uchwała Nr IV/14/07
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Uchwała Nr IV/13/07
w sprawie zwołania zebrań wiejskich
Wi─Öcej »
Uchwała Nr IV/12/07
w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Uchwała Nr IV/11/07
w sprawie wyga┼Ťni─Öcia mandatu radnego
Wi─Öcej »
Uchwała Nr III/10/06
w sprawia zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Uchwała Nr III/9/06
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty
Wi─Öcej »
Uchwała Nr III/8/06
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na rok 2007.
Wi─Öcej »
Uchwała Nr II/7/06
w sprawie zmian w bud┼╝ecie
Wi─Öcej »
Uchwała Nr II/6/06
w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników obsługi i administracji
Wi─Öcej »
Uchwała Nr II/5/06
w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problem├│w Alkoholowych
Wi─Öcej »
Uchwała Nr II/4/06
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Uchwała Nr I/3/06
w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Gminy Bytoń
Wi─Öcej »
Uchwała Nr I/2/06
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz─ůcego Rady Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »
Uchwała Nr I/1/06
w sprawie wyboru Przewodnicz─ůcego Rady Gminy Byto┼ä
Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 11195714