ࡱ> Mkbjbj!!;KGiKGi}\ 8lI<('''''''$N*-'u=|'^(# # # RR'# '# # :#,o"i$pD<  $ 't(0($R- -i$i$&-$ # '' (- c : ZgBoszenie kandydatw na czBonkw obwodowych komisji wyborczych w wyborach w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzdzonych na dzieD 15 pazdziernika 2023 r. Nazwa komitetu wyborczego ZgBoszenia dokonuje (zaznaczy wBa[ciwe)peBnomocnik wyborczy osoba upowa|niona przez peBnomocnika wyborczego Dane osoby dokonujcej zgBoszenia kandydatw na czBonkw komisji Imi Drugie imiNazwiskoAdres zamieszkania:Powiat GminaMiejscowo[ UlicaNr domuNr LokaluPocztaKod pocztowy-Numer PESELNumer telefonuAdres e-mail           Dokonuj zgBoszenia kandydatw na czBonkw obwodowych komisji wyborczych w mie[cie/gminieNazwa miasta/gminy BYTOC Liczba zgBaszanych kandydatw Liczba zaBcznikw ....................................... dnia ..................2023 r . ..................................................... (miejscowo[) (podpis osoby dokonujcej zgBoszenia) UWAGA: osoba dokonujca zgBoszenia z upowa|nienia peBnomocnika komitetu wyborczego doBcza do zgBoszenia upowa|nienie lubjegokopi (z oryginaBem do wgldu); WypeBnia osoba przyjmujca zgBoszenie Data zgBoszenia__2023Godzina zgBoszenia:Liczba zgBoszonych kandydatw......................................................................................... (czytelny podpis osoby przyjmujcej zgBoszenie)Strona nr 1 ZaBcznik do zgBoszenia* KANDYDAT NA CZAONKA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nazwa komitetu wyborczegoObwodowa Komisja Wyborcza Nrw ImiDrugie imi NazwiskoAdres zamieszkania (zgodny z adresem ujcia wCentralnym Rejestrze Wyborcw w staBym obwodzie gBosowania)Gmina Miejscowo[ Ulica Nr domu Nr lokaluPocztaKod pocztowy-Numer LF H t 2 4 ^ `  ƻΛƐznznnhc5hZk5CJaJ+jhc5ho>5CJUaJmHnHuhc5hZkCJaJhc5hZkCJaJhc5h75CJaJh65CJaJhTx`hZkCJaJhc5hZk5hc5hZk5CJaJhQh]5hQh$:5hQhU65hQhx5 h]5*LH $IfgdZk $a$gdZ$a$gd]$a$gdZ $xa$gdm 4 ^ ` lj^^RIIR $IfgdZk $$Ifa$gdc5 $$Ifa$gd6kd$$IfTF00 &  t 0/'644 lap ytoT  FD4$ $Ifa$gdZkkd$$IfTFF &x  t 0/'6  44 lap ytoT $IfgdZk $$Ifa$gdc5   " $ ÿìáshhs`Uh_1hcCJaJhcCJaJhc=hcCJaJhr9hZk5CJaJhr9hc5CJaJh_1hcCJaJhc=hZkCJaJh_1hd!CJaJhZkCJaJhIPhZkCJaJhIPh_1hZkCJaJh@5CJaJhZk5CJaJhx5CJaJh8WhZk5CJaJhTx`h$BCJaJ pppp$ $Ifa$gdZk~kdm$$IfTF&/' t 0/'44 lap ytoT " YIIII9$ $Ifa$gdc$ $Ifa$gdZkkd$$IfTFF p&! S t0/'  44 lapytd!T" $ & (kd$$IfTF\ & z . t 0/'44 lap(ytd!T$ $Ifa$gdZk$ & 0 2 6 8 B F H J V b d l | ~     " $ & ( * ׹׹hd!hd!CJaJhd!CJaJh_1hd!CJaJhY #hc5h_1h<CJaJh_1hcCJaJh_1hcCJaJhcCJaJhc=hd!CJaJA& 2 8 B H V d l ~ $ $Ifa$gdd!Ff$ $Ifa$gdZk$ $Ifa$gdc    $If $Ifgdd! $Ifgdd!Ff $ $Ifa$gdZk  " $ & ( * , . 0 2 4 6 8 : < > @ B D F H J L N P $If $Ifgdd!* , . 0 2 4 6 8 : < > @ B D F H J L N P R T V X Z \ ^ ` b d f h j l n p r t v x z | ~ &*Hκήho5CJaJhc5h3.5CJaJh'5CJaJhc5h1CJaJhc5h15CJaJhZkCJaJh_1hd!CJaJhd!hd!CJaJhd!CJaJ>P R T V X Z \ ^ ` b d f h j l n p r t v x z | ~ $ $Ifa$gdZkFf$If $Ifgdd! J$ $Ifa$gd'Ff$If HJLZrtvx| Pd~zżŜ|xttldlllYQhZCJaJh=!hZCJaJh<CJaJhZCJaJh<hZhoho5CJaJhc5ho5CJaJhZCJaJhohoCJaJhc5h<5CJaJho>5CJaJh<5CJaJhc5ho>5CJaJhc5ho>CJaJhc5ho>CJaJhc5h15CJaJhc5h!?5CJaJJLZtvqqqaa$ $Ifa$gd<$ $Ifa$gdc5}kd $$IfTF&/' t 0/'644 lap ytoTiYYYY$ $Ifa$gdc5kdc!$$IfTF0& #! t 0/'644 lapytoT'""gdZkd"$$IfTF\J FU"& n t(0/'644 lap(yt{ TPVXxT|kd%#$$IfTF&8' t 08'44 lap yt4T $Ifgd{ $a$gdZ $ a$gdZ gdZgdZ z .l$:<VXxz|~xx h4h4h<CJ(aJ(hc5hvCJ(aJ(hc5hv5CJ(aJ(hv hv5hc5hv5hFCJaJhZ5CJaJhW=hZ5CJaJhd!5CJaJhKhZ5CJaJhW=hZ5CJaJhZCJaJhBhZCJaJ.xz| Ff% $Ifgd{ $$Ifa$gd{  "068:<jln<BHJŹzrg[[SSHhohD CJaJhohD 5hvhD 5CJaJhoh]LsCJaJhoh]Ls5hvh]Ls5CJaJh]Ls5CJaJhohcz5CJaJhohv5CJaJhv5CJaJh]Ls5CJaJhlhl5CJaJh]LshvCJaJ h]Lsh]Lshm hvhvhc5hvCJaJhvhrhrhrCJaJ  eWG$$If^a$gd{ $h$Ifa$gd{ kd *$$IfTF0&D t08'44 lapyt$T ":n~rbb$ $Ifa$gd+ $xxa$gdv $a$gdv $xa$gd]Lslkd*$$IfTF&8' t08'44 layt4T<BHl\\\$ $Ifa$gd+kdI+$$IfFn0: /'  t 0'44 lapyt]LsHJTlnTD44$ $Ifa$gd< $ $Ifa$gd+kd,$$IfFnF: a/' ' t 0'  44 lapyt]LsJTlnpVXZh˶˶߫zozooohohzCJaJhohz5hoh!8CJaJh!8CJaJhzh!8CJaJhohzCJaJhzhzCJaJh)h)5CJaJh 5CJaJh)hz5CJaJh)CJaJh)hzCJaJhoh< CJaJh< h< CJaJ'npui $$Ifa$gd+kd,$$IfF03/' t0'44 lapyt]LsZhuuu $$Ifa$gdz $$Ifa$gd)qkd-$$IfF/'' t0'44 lap yt8+CTH888$ $Ifa$gdz $$Ifa$gdzkd1.$$IfFFl /' =  t 0'  44 lapyt]LsMkd.$$IfFF\/' t0'  44 lapyt]Ls$ $Ifa$gd+ \\\\\\\\\\ \"\0\B\D\F\H\J\L\Ff1$ $Ifa$gd+$ $Ifa$gd+\ \ \\\\\\\\\\ \"\0\@\B\D\F\H\J\L\N\P\R\T\V\p\r\t\v\x\z\|\~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ʿhoh]LsCJaJh]Lsh]LsCJaJhoh]LsCJaJhohD CJaJhohD CJaJUh]LsCJaJhzhl>CJaJhzhD CJaJBPESELNumer telefonuAdres e-mailO[wiadczam, |e wyra|am zgod na powoBanie mnie w skBad wskazanej wy|ej obwodowej komisji wyborczej, posiadam prawo wybierania potwierdzone ujciem w Centralnym Rejestrze Wyborcw w staBym obwodzie gBosowania zgodne z adresem zameldowania na pobyt staBy albo adresem staBego zamieszkania ispeBniam pozostaBe wymogi okre[lone w Kodeksie wyborczym. ....................................... dnia ..................2023 r. ............................................... (miejscowo[) (podpis kandydata na czBonka komisji) ZaBcznik do zgBoszenia* KANDYDAT NA CZAONKA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nazwa komitetu wyborczegoObwodowa Komisja Wyborcza Nrw ImiDrugie imi NazwiskoAdres zamieszkania (zgodny z adresem ujcia wCentralnym Rejestrze Wyborcw w staBym obwodzie gBosowania)Gmina Miejscowo[ Ulica Nr domu Nr lokaluPocztaKod pocztowy-Numer PESELNumer telefonuAdres e-mailO[wiadczam, |e wyra|am zgod na powoBanie mnie w skBad wskazanej wy|ej obwodowej komisji wyborczej, posiadam prawo wybierania potwierdzone ujciem w Centralnym Rejestrze Wyborcw w staBym obwodzie gBosowania zgodne z adresem zameldowania na pobyt staBy albo adresem staBego zamieszkania ispeBniam pozostaBe wymogi okre[lone w Kodeksie wyborczym. ....................................... dnia ..................2023 r. ............................................... (miejscowo[) (podpis kandydata na czBonka komisji)   *PROSZ WYPEANI DRUKOWANYMI LITERAMI *PROSZ WYPEANI DRUKOWANYMI LITERAMI Strona nr 2 Strona nr & L\N\P\R\T\V\p\r\t\v\x\z\|\~\\\\\\\\\\\\\ $Ifgd]LsFfy6$ $Ifa$gd+\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Ffb>$ $Ifa$gd+\\\\\\\\\\\\\]^^$^2^4^6^ ___\_^__`` ```bbbbbbbbbJbNbPbbļꏃwhoht 5CJaJhlht 5CJaJht 5CJaJjht UmHnHuh_1hD CJaJh=!hD CJaJhD CJaJhohD CJaJhohD CJaJh<h{$h8+Cht h]Ls h8+ChD hoh]LsCJaJ+\\_`bbbbRH $a$gdvqkdK$$IfF /'' t0'44 lap yt!8$ $Ifa$gd+$ H$Ifa$gd!8$h$1$7$8$H$Ifa$gdvFfEbbNbbbbbc$cFkdK$$IfFn0: /'  t 0'44 lapyt[t$ $Ifa$gd[t $xxa$gdt $a$gdt bbbbbc$c*c,c6cNcPcRcdcfcccccdd:dh@hhhhhiijjjjjjjjjkkkkk k kkkk^k`kbkkkkkkkkkkȽhd!h[th]Lshy jhy U h+ht h_1ht CJaJh=!ht CJaJht CJaJhoht CJaJhoht CJaJh< h8+Cht ht +jkkk k kkk^k`kbkkkkkkkkkk gd+gd]Ls9 0&P 1h:p+. A!S"S#$% $$If!vh#v #v:V F t 0/'65 5p ytoT$$If!vh#vx #v #v :V F t 0/'6,5x 5 5 p ytoT$$If!vh#v/':V F t 0/'5/'/ p ytoT$$If!vh#v! #v #vS:V F t0/'5! 5 5S/ pytd!T$$If!vh#v#v #vz #v.:V F t 0/'55 5z 5.p(ytd!T$$If!v h#v #v#v#v' #vj#vU#vV#vU#v V#v U#v :V F t20/'5 555' 5j5U5V5U5 V5 U5 pnytd!T kd$$IfTF % A A"#$& ' jUVUVU t20/',,,,44 lapnytd!TN$$If!vh#v#vo#vq#vr#vs#vr#v s#v r#v #v H#v #v#ve#v#v#v:V F tւ0/'55o5q5r5s5r5 s5 r5 5 H5 55e555/ / / / / / / / / pytd!Tzkd$$IfTFwW ; !xp>Jw !b#$&oqrrssrsrrHe tւ0/'XXXX44 lapytd!T$$If!vh#v#vo#vq#vr#vs#vr#v s#v r#v #v h#v #v#v#ve#v#v#v:V F4 t 0/'+,55o5q5r5s5r5 s5 r5 5 h5 555e555/ / / pq ytd!T kd_$$IfTF4wW ; !xp>Jw !b#$&oqrrssrsrrhe t 0/'\\\\44 lapq ytd!T$$If!vh#v#vo#vq#vr#vs#vr#v s#v r#v #v h#v #v#v#ve#v#v#v:V F4 t 0/'+55o5q5r5s5r5 s5 r5 5 h5 555e555/ / / pq ytd!T kd$$IfTF4wW ; !xp>Jw !b#$& oqrrssrsrrhe t 0/'\\\\44 lapq ytd!T$$If!vh#v/':V F t 0/'65/'p ytoT$$If!vh#v #v#!:V F t 0/'65 5#!pytoT $$If!vh#v #v#v#vn:V F t(0/'6,5 555np(yt{ T$$If!vh#v8':V F t 08'58'p yt4T$$If!vh#v#v #v #v #v #v#v#v:V FJ tx08',,, , 55 5 5 5 555pxyt4TGkd#$$IfTFJzW W W "$&  tx08'DDDD44 lapxyt4T$$If!vh#v#vD:V F t08',55Dpyt$Tx$$If!vh#v8':V F t08'58'yt4T$$If!vh#v #v:V Fn t 0',5 5/ pyt]Ls$$If!vh#v #v'#v:V Fn t 0',5 5'5/ pyt]Ls$$If!vh#v#v:V F t0'55/ pyt]Ls$$If!vh#v':V F t0'5'/ p yt8+C$$If!vh#v #v= #v:V F t 0'5 5= 5pyt]Ls$$If!vh#v #v#v:V F t0'5 55pyt]LsR$$If!vh#v#v#v#v#v#v#v#vm:V F< t0',55555555mpPyt]LsNkd/$$IfF<ִk~ "$/'m t0'  44 lapPyt]Ls $$If!vh#v#vt#vz#v|#v}#v |#v #v ^#vh#v^#vh#v^#v:V F< tւ0' 55t5z5|5}5 |5 5 ^5h5^5h5^5/ / / / / / / / / pyt]LsrkdW3$$IfF<TB : 2+#k'K!"$o%$'tz||||}||||^^h^^h^^ tւ0' XXXX44 lapyt]Lss$$If!vh#v#vt#vz#v|#v}#v |#v #v #v^#vh#v^#vh#v^#v:V F4 t 0'+,55t5z5|5}5 |5 5 5^5h5^5h5^5/ / / / pq yt]Lskd;$$IfF4TB : 2+#]k'K!"$o%/'tz||||}||||^^h^^h^^ t 0'\\\\44 lapq yt]Ls{$$If!vh#v#vt#vz#v|#v}#v |#v #v #v^#vh#v^#vh#v^#v:V F4 t 0'+55t5z5|5}5 |5 5 5^5h5^5h5^5/ / / / / pq yt]Lskd|C$$IfF4TB : 2+#]k'K!"$o%/' tz||||}||||^^h^^h^^ t 0'\\\\44 lapq yt]Ls$$If!vh#v':V F t0'5'p yt!8$$If!vh#v #v:V Fn t 0',5 5/ pyt[t$$If!vh#v #v'#v:V Fn t 0',5 5'5/ pyt[t$$If!vh#v#v:V F t0'55/ pyt[t$$If!vh#v':V F t0'5'/ p yt[t$$If!vh#v #v= #v:V F t 0'5 5= 5pyt[t$$If!vh#v #v#v:V F t0'5 55pyt[tR$$If!vh#v#v#v#v#v#v#v#vm:V F< t0',55555555mpPyt[tNkdP$$IfF<ִk~ "$/'m t0'  44 lapPyt[t $$If!vh#v#vt#vz#v|#v}#v |#v #v ^#vh#v^#vh#v^#v:V F< tւ0' 55t5z5|5}5 |5 5 ^5h5^5h5^5/ / / / / / / / / pyt[trkdS$$IfF<TB : 2+#k'K!"$o%$'tz||||}||||^^h^^h^^ tւ0' XXXX44 lapyt[ts$$If!vh#v#vt#vz#v|#v}#v |#v #v #v^#vh#v^#vh#v^#v:V F4 t 0'+,55t5z5|5}5 |5 5 5^5h5^5h5^5/ / / / pq yt[tkd?\$$IfF4TB : 2+#]k'K!"$o%/'tz||||}||||^^h^^h^^ t 0'\\\\44 lapq yt[t{$$If!vh#v#vt#vz#v|#v}#v |#v #v #v^#vh#v^#vh#v^#v:V F4 t 0'+55t5z5|5}5 |5 5 5^5h5^5h5^5/ / / / / pq yt[tkdc$$IfF4TB : 2+#]k'K!"$o%/' tz||||}||||^^h^^h^^ t 0'\\\\44 lapq yt[t$$If!vh#v':V F t0'5'p yt[tx2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666_HmHnHsHtHD`D DPNormalnyCJ_HaJmHsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy tt ZkTabela - Siatka7:V0vv ZkTabela - Siatka17:V088 Tx`NagBwek p#4 @"4 Tx`Stopka p#F2F Tekst dymkaCJOJQJ^JaJD/AD ^ Tekst tre[ci_fHq VRV ^ Tekst tre[ci$-D1$M a$CJaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V @l8b묮7J3J:t7͍7o,q)נTi n7^R|y _o֛~ J%|,U-RЅre1m1oKLylȒLXr:b 8Hؓr(s KP, W02= $-O 8IdZ}r鋷/~?}ů3Z%7~ۏ^}^ ÎsW}7gϯw8EA痓腈;q P -Qձ'* xord|"C0hq*[{8pc(& T\REXXz76رX~gxuD.鑾M. .SAΨkM|l#@A{h"QRC5d"ٝk 0e^kppدPfaid#$c=Ęlq#DQvIb )C&]u q@p?Y4p~5x ֔D2XvY%vgv'{St{;Yb<' ]ٹc,g:G]|:Ӆ3Eq*u-hu+`l L/Na$J!|r+~wZ}7;nV䤳.7pSM!&ćrźinf?Ӭo&U$Äq3WgɇkԁGzޣOFҮR'ǚa>ٙ`W 82gK"n8$*JI f%Lّ^vVx::l}3m|PJJ5?k>}P!aIl8HTI wv-,6,n+P-jYTۃ_.C4`^gW9GzSq]=4.in6 =g٩V/B㲱CjS rcqXbmY)hFRf?c%;B=z!k ʒp!HuIAD$%QW@c]C4:O&O2@a7VKipůVlO'+WʁC"B1Иfe|7s(]G4 Ѭ^jOWn?фawBС@3IV6PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!@theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] % 44[^ $ * HzJ\bdgk "'-8;BF " & P Jx HnL\\\b$cPcdcdddd.exeejk !#$%&()*+,679:<=>?@ACDEG@ @ ( b # 1 S"`?b # 1 S"`? \? "Pole tekstowe 2"0??  \? "Pole tekstowe 2"0?? B S ?H0( @ ' 7ot}t~!(`T 4'm6T}&@Cx{2Bg ! X \|}O$%;AxzBBTU]^q}  3 3 uw|}{c0`{u9Bؐ^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.{c0u99.kT>" r"Qd [m ^ { j -f 6o9I szlUdDP !?yIqct 7Tz< 3 y =!d!rq"{$2&m&'('R`,nq,#66I+6>6 7R78!8$:)=W=l>K?,_A8+C=CnDEHnN+PIPL QcS;qTVXsYZ\!\lg\^F^Tx`}beNe)i}zigmap_psq'rqr]Ls+ws[t5uJuH2zm&{o>+Z1ww'U6lY:q}~7}w1s>u~)mlc5tgpJM zp /"MJKv$6c,;$B m)je (~FD ?@ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F< @Data Ik1Table-WordDocument ;SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore0< pD< LQ5EIU4JSKGKYN==20< pD< Item PropertiesUCompObj {  F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q